Закон України
НазваниеЗакон України
страница1/5
Дата28.09.2012
Размер0.55 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5
ПРОЕКТ

Закон України

Про внесення змін до Закону України

Про питну воду та питне водопостачання“


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести зміни до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання“ (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 16, ст. 112), виклавши його в такій редакції:


Закон України

Про питне водопостачання та водовідведення“


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності у сфері питного водопостачання та водовідведення, спрямованих на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою та своєчасним водовідведенням стічних вод.


Розділ І. Загальні положення


Стаття 1. Визначення термінів


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

автономна каналізація – об’єкти зовнішньої каналізації (окрім колекторів, вуличних, внутрішньоквартальних мереж), які призначені для приймання стічних вод від окремих будинків і споруд та їх очищення в місцях збору;

автономний водопровід – зовнішній водопровід, призначений для постачання питної води до окремих будинків, споруд, територій, який не має групових і магістральних водоводів, водопровідних вуличних і внутрішньоквартальних мереж, але включає водозабірні споруди;

бювет – інженерна водозабірна споруда для забезпечення споживачів необробленими (крім знезараження води методом ультрафіолетового опромінення) міжшаровими напірними або безнапірними підземними водами, до складу якої входять свердловина, розподільна колонка та спеціальне приміщення або павільйон;

випуск стічних вод – трубопровід з обладнанням для берегового, руслового або глибоководного зосередженого чи розпорошеного скиду у водойму стічних вод, очищених з урахуванням нормативних вимог у залежності від виду та призначення водного об’єкта;

виробництво питної води – забір води з підземних і поверхневих джерел, які відповідають вимогам державного стандарту на джерела питного водопостачання, або з водопроводу, та доведення її якості до вимог державних стандартів та санітарного законодавства на воду питну;

вода питна – вода в природному стані або після її підготовки призначена для споживання людиною, склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства (з водопроводу – водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води;

водовідведення – централізоване та нецентралізоване водовідведення стічних вод;

внутрішній водопровід (приєднані мережі водопостачання) – зовнішній водопровідний ввід, розподільні мережі та обладнання в межах прибудинкової території (території об’єкта, підприємства, установи, організації) внутрішньо будинкові розподільчі мережі та обладнання, призначені для доочищення та/або транспортування питної води від зовнішнього водопровідного вводу до внутрішнього водопровідного вводу;

внутрішня каналізація – каналізаційний випуск, мережі та обладнання для транспортування стічних вод від сантехнічних приладів, розташованих в квартирах та/або житлових будинках або нежитлових приміщеннях будинків і споруд, до каналізаційного випуску, а також вигрібна яма або септик (при наявності), до яких веде каналізаційний випуск;

децентралізоване водопостачання – діяльність із забезпечення питною водою через автономний водопровід або шляхом розливу питної води в тару споживача чи фасування її в герметичну тару;

джерело питного водопостачання – водний об’єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;

екологічна броня питного водопостачання – мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

зовнішній водопровід – водозабірні та очисні споруди, групові та магістральні водоводи, насосні станції, резервуари чистої води, водопровідні вуличні та внутрішньо квартальні мережі, камери та колодязі на них, і інші об’єкти, які призначені для безперервного забезпечення постачання питної води до точок водорозбору;

зовнішній водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої мережі зовнішнього водопроводу до зовнішньої стіни будинку або межі прибудинкової території (території об’єкта, підприємства, установи, організації) з колодязем або камерою і запірною арматурою у точці приєднання розподільних мереж, розташованих в межах прибудинкової або внутрішньо будинкової розподільчої мережі до зовнішнього водопроводу;

зовнішня каналізація – дворові, вуличні, внутрішньо квартальні каналізаційні мережі, колодязі, камери, колектори, насосні станції, резервуари стічних вод, очисні споруди, споруди обробки та утилізації осадів, випуски очищених стічних вод у водойми та інші об’єкти, призначені для приймання стічних вод від каналізаційних випусків внутрішньої каналізації, транспортування до очисних споруд та скидання у водні об’єкти таких вод;

індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання – установки (пристрої) для забору води з водного об’єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів та вимог санітарного законодавства на воду питну;

каналізаційний випуск – трубопровід від будинку, споруди, від останнього колодязя внутрішньо майданчикових мереж території об’єкта, підприємства (установи, організації) до першого колодязя зовнішньої каналізації (окрім автономної), очисних споруд, автономної каналізації, вигрібної ями, септика;

клас небезпеки – ступінь небезпеки для людини хімічних речовин, що забруднюють воду, який залежить від їх токсичності, кумулятивності, лімітуючої ознаки шкідливості та здатності викликати несприятливі віддалені ефекти;

контрольний створ водного об’єкта – поперечний перетин водного об’єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;

мережі централізованого водовідведення – зовнішня каналізація (окрім автономної) та приєднані до неї мережі внутрішньо будинкової каналізації;

мережі централізованого водопостачання – зовнішній водопровід (окрім автономного) та приєднані до нього мережі водопостачання (внутрішній водопровід);

нецентралізоване водовідведення – діяльність із відведення стічних вод, яка включає їх збір за допомогою внутрішньої каналізації, очищення в автономній каналізації або відкачування (у разі використання для збору вигрібних ям, септиків) таких вод та їх вивезення і скидання на поля фільтрації або очисні споруди централізованого водовідведення;

нормативи питного водопостачання – розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об’єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;

питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання;

підприємство питного водопостачання та/або водовідведення – юридична особа, що здійснює експлуатацію об’єктів зовнішнього водопроводу (окрім автономного) та/або зовнішньої каналізації (окрім автономної) для здійснення централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

повірка приладів обліку – встановлення придатності приладів обліку (засобів вимірювальної техніки), на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик;

послуга з централізованого водовідведення – господарська діяльність із відведення стічних вод, яка включає їх збір за допомогою внутрішньої каналізації;

послуга з централізованого водопостачання – господарська діяльність із забезпечення через приєднані мережі водопостачання (внутрішній водопровід) питною водою, яка подається із зовнішнього водопроводу, а також господарська діяльність із транспортування питної води зовнішнім водопроводом до зовнішніх водопровідних вводів приєднаних мереж водопостачання, які належать до багатоквартирних будинків, будинків садибного типу, відповідних прибудинкових територій, а також підприємств та організацій;

прилад обліку (комерційного, технологічного) – засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики, тип якого занесений до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на основі яких визначаються обсяги споживання (використання) питної води або стічних вод;

пункт розливу питної води – місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;

системи водовідведення – сукупність технічних засобів, мереж, споруд, устаткування (пристроїв) для водовідведення стічних вод;

система питного водопостачання – сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;

споживач питного водопостачання та/або водовідведення – юридична або фізична особа, яка отримує (використовує) послуги з централізованого водопостачання за призначенням для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб та/або послуги з централізованого водовідведення на підставі договору;

стічні води – води, використані в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтних, кар’єрних і дренажних вод), а також води, відведені із забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів;

схеми оптимізації водопостачання та/або водовідведення – програмний документ техніко-економічного розвитку систем водопостачання та водовідведення відповідного населеного пункту затвердженого місцевими органами виконавчої влади на відповідний строк з метою підвищення надійності та ефективної їх роботи, забезпечення якості питної води та очищення стічних вод, раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів;

технічні умови – це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем питного водопостачання та водовідведення, які мають відповідати його розрахунковим параметрам;

технологічні нормативи використання питної води – максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та/або водовідведення та утриманні зон санітарної охорони;

точки водорозбору – вуличні водорозбірні колонки, бювети або зовнішні водопровідні вводи;

фасована питна вода – питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі;

централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою, яка включає виробництво питної води та/або транспортування її зовнішнім водопроводом (окрім автономного) до водопровідних вводів приєднаних мереж водопостачання та інших точок водорозбору;

централізоване водовідведення – господарська діяльність із відведення стічних вод, яка включає їх збір (приймання) із внутрішньої каналізації, приєднаної каналізаційним випуском до зовнішньої каналізації (окрім автономної), транспортування зібраних стічних вод до очисних споруд, їх очищення та скидання у водні об’єкти.


Стаття 2. Сфера дії цього Закону


Дія цього Закону поширюється на всі суб’єкти господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об’єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, здійснюють послуги централізованого та нецентралізованого водовідведення, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання та водовідведення, а також споживачів питної води та водовідведення.

Відносини у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення регулюються Законом України „Про житлово-комунальні послуги“.


Стаття 3. Законодавство у сфері питного водопостачання та водовідведення


Законодавство у сфері питного водопостачання та водовідведення складається з Водного кодексу України, законів України „Про охорону навколишнього природного середовища“, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.


Стаття 4. Суб’єкти відносин у сфері питного водопостачання та водовідведення


Суб’єктами відносин у сфері питного водопостачання та водовідведення є:

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;

Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

власники систем водопостачання та водовідведення;

підприємства питного водопостачання та/або водовідведення;

покупці та продавці питної води;

споживачі централізованого водопостачання та/або водовідведення;

користувачі та надавачі послуг з очищення та/або транспортування питної води, транспортування та/або очищення стічних вод.


Стаття 5. Об’єкти правового регулювання у сфері питного водопостачання та водовідведення


Об’єктами правового регулювання у сфері питного водопостачання та водовідведення є суспільні відносини з питань:

господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення;

формування та затвердження тарифів на питну воду, послуги на централізоване водопостачання, очищення та/або транспортування питної води, послуги на централізоване водовідведення, транспортування та/або очищення стічних вод;

нормування, стандартизації, ліцензування та сертифікації;

моніторингу, обліку і нагляду (контролю);

інформування населення щодо якості питної води та стан питного водопостачання та водовідведення;

охорони джерел і систем питного водопостачання та водовідведення і пов’язаних з ними природних комплексів;

забезпечення прав споживачів послуг питного водопостачання та водовідведення.


Розділ II. Державна політика у сфері

питного водопостачання та водовідведення


Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питного водопостачання та водовідведення


Державна політика у сфері питного водопостачання та водовідведення будується на принципах:

державного управління і регулювання відносин у сфері питного водопостачання та водовідведення;

пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;

гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб;

раціонального використання питної води;

науково обґрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання, формування та затвердження тарифів на питну воду, послуги на централізоване водопостачання, транспортування та/або очищення питної води, на централізоване водовідведення, транспортування та/або очищення стічних вод;

наближення вимог на питну воду, технологій виробництва питної води, вимог до приймання, транспортування, очищення і скиду стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;

запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання та водовідведення;

дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;

обов’язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;

обов’язковості державної екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання та водовідведення;

економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами;

невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення;

відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення;

забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання та водовідведення, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на питну воду, послуги на централізоване водопостачання, транспортування та/або очищення питної води, централізоване водовідведення, транспортування та/або очищення стічних вод;

додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб’єктами відносин у сфері питного водопостачання та водовідведення;

ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

оптимального поєднання централізованих систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, у тому числі автономних систем водопостачання та водовідведення відповідно до затверджених місцевими органами виконавчої влади схем оптимізації водопостачання та/або водовідведення з періодом перегляду п’ять років;

періодичного перегляду, удосконалення та технічно-економічної оптимізації схем водопостачання та/або водовідведення, затверджених органами місцевого самоврядування;

забезпечення впровадження приладів обліку і регулювання споживання питної води;

заборони відключення об’єктів питного водопостачання та водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об’єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.

  1   2   3   4   5

Похожие:

Закон України iconЗакон україни
Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України...
Закон України iconЗакон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! Сьогодні, 21 жовтня 2011 року, в газеті «Голос України»
Сьогодні, 21 жовтня 2011 року, в газеті «Голос України» опублікований Закон №3906-vi «Про внесення змін до Закону України «Про внесення...
Закон України iconЗакон україни
З 1 січня 2008 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 22 грудня 2006 року №530-v
Закон України iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Закон України iconКодекс законів про працю України (КЗпПУ); Закон України «Про освіту»
Про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення...
Закон України iconЗакон УкраЇни
...
Закон України iconЗакон україни
Цей Закон визначає основи державної служби, порядок вступу на державну службу, її проходження та припинення, правовий статус державного...
Закон України iconПрес-реліз Української Зернової Асоціації
Українська зернова асоціація сьогодні 17 січня направила Прем’єр-міністру України М. Я. Азарову листа щодо нагальних питань з приводу...
Закон України iconВідкрите звернення успп, уак, уза щодо ситуації на зерновому ринку України до вищого керівництва України
Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр стосовно сільського господарства
Закон України iconМіністерство освіти І науки україни
...
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница