Реферат скачан с сайта allreferat wow ua
Скачать 266.2 Kb.
НазваниеРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
страница2/3
Дата27.09.2012
Размер266.2 Kb.
ТипРеферат
1   2   3

План роботи групи на місяць;

Графік переміщень учнів по робочім місцям.

Перелік НВР - це документ який вказує на характеристику та об'єм робіт, найменування їх, які будуть виконанні учнями з кожної теми програми.

План уроку - це основний плануючий документ який розробляється для проведення конкретного заняття по темі програми і являється результатом підготовки майстра до занять.

План роботи групи на місяць - встановлює конкретний зміст ВНЗ на групу, послідовність та організація їх виконання складається такий план на основі переліку НВР навчального плану та програми.

Слід зауважити, що стандартних, обов’язкових форм плану уроку не існує. Зміст плану, деталізація застосованих на уроці методів, глибше розкриття матеріалу, залежать від характеру передбачуваних робіт, мети їх виконання, досвіду майстра.

Суттєвими вимогами до плану уроку ВН є чітке визначення його навчальної і виховної мети, правильний вибір типу і структури уроку, методів і прийомів навчання. В плані доцільно записувати також запитання, які передбачено ставити учням під час опитування і бесіди, відображати методи самоконтролю під час виконання певних операцій, а також зміст домашнього завдання учням.

Під час виробничого навчання і виробничої практики на підприємствах, коли учні працюють на самостійних об’єктах або в складі бригад робітників, у плані подається перелік робіт, які учні мають освіту протягом навчального процесу, а також складається графік переміщень навчальних програм по робочих місцях, бригадах і дільницях.

У графіку переміщення учнів по робочим місцях або робочих бригадах вказуються прізвища учнів, теми програми, найменування робочих місць, дільниць або найменування робіт і тривалість навчання на даному місці.

VI. Розробка навчально-технічної документації.

Навчально-технічна документація впливає та має велике значення в процесі виробничого навчання. Крім усних методів інструктування існують також і письмові. Формування професійної майстерності є найважливіша якість кваліфікованого робітника, тому вимагає подальшого удосконалення виробничого навчання. Цьому сприяє широке застосування письмового інструктування.

Необхідність застосування такої документації обумовлено тим, що з одного боку все більш підвищуються вимоги до підготовки кваліфікованих робітників, а з другого – майстру не вистачає для ефективного керування процесом навчання учнів. Застосування письмового інструктування поширює можливість майстра в керуванні процесом виробничого навчання.

Навчальна інформація викладена в документації і носить характер чітко вираженої системи. Використана інформація має 2 етапи:

виробничо-технологічну, яка визначає що і у якій послідовності виконувати ту або іншу роботу;

навчальна – вміщує вказівки, як виконувати.

Поширює можливість зв’язку теорії з практикою – головний принцип виробничого навчання.

Види навчально-виробничої документації:

інструкційні карти;

інструкційно-технологічні карти;

технологічні карти;

карточки-завдання;

учбові алгоритми.

Інструкційні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу та рекомендації як їх виконувати.

Технологічні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу.

Карточки-завдання вміщають завдання по вивченню устрою роботи обладнання.

Учбові алгоритми вміщають правила виконання робіт в різних ситуацій.

Критерії оцінювання.

При оцінці успішності учнів треба входити з навчально-виховних задач кожного етапу виробничого навчання. Повнота і якість виконання цих задач визначається на основі критеріїв оцінок, які приведені в інструкції. Основними загальними показниками якості засвоєння учнями знань, навиків і вмінь з виробничого навчання являється:

1. Вірність прийомів в роботі і раціональної організації робочого

2. Дотримання технічних вимог та інших якісних показників при
використанні учбово-виробничих вимог до роботи;

3. Виконання встановлених норм часу;

4. Дотримання правил техніки безпеки;

5. Ступінь самостійності виконання завдання.

Складаємо критерії оцінки успішності. Адже справедливий бал має велике виховне значення для учнів.

12 Учень (слухач) володіє системними професійними знаннями в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Самостійно і в повному обсязі. Виконує навчально-виробниче або контрольне завдання у повній відповідальності до вимог технічної або конструкторсько-технологічної документації. Вміє самостійно розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Знаходить шляхи зменшення затрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість, впевнено й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчості співпраці в колективі. Результат вихованої роботи повністю відповідає діючим завданням якісним і кількісним показником або може бути краще від них. Забезпечує високий рівень організації пращ і робочого місця, зразково дотримується правил безпеки праці.

11 Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійна і в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог технічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів й інших ресурсів. Правильно й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Володіє основами професійної культури виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим заданим якісним і кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки пращ.

10 Учень (слухач) володіє професійними знаннями, обсягом, передбаченим навчальною програмою та самостійно, правильно, впевнено виконує прийоми і технологічні операції необхідно для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійно і в повному обсязі виконує прийоми, і технологічні операції необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє розробляти окремі її види. Дотримується нормативів витрат матеріалів й інших ресурсів. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може припускати окремих неточностей, які самостійно виправляє. Результат виконаної роботи в цілому відповідає діючим заданим якісним і кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце та дотримується правил безпеки.

9 Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій, необхідних для даної роботи. Самостійно і в цілому правильно організовує робоче місце, планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання за типовим алгоритмом в межах встановлених норм часу. Усвідомлено користується технічною та конструкторсько-технологічною документацією. Може розробляти окремі її види. Правильно застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається не суттєвих помилок, які виправляє. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим кваліфікаційним рівнем. Дотримується норм витрат матеріалів енергоресурсів та правил безпеки праці.

8 Учень (слухач) з розумінням відтворює основні професійні завдання та правильно виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Достатньо усвідомлено користується технічною та конструкторсько-технологічною документацією, що надається. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається не суттєвих помилок, які може виправити. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці.

7 Учень (слухач) з розумінням відтворює основні професійні знання та правильно виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання за типовим алгоритмом з незначним відхиленням від установлених норм часу. Достатньо усвідомлено користується технічною та конструкторсько-технологічною документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації майстра виробничого навчання. При виконанні роботи припускається не суттєвих помилок і неточностей, які частково може виправити. Результат роботи в цілому відповідає якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. Дотримується правил безпеки праці.

6 Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює значну кількість компонентів професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. З консультативною допомогою майстра виробничого навчання виконує навчально-виробниче або контрольне завдання із використанням технічної та документації. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. При виконанні роботи припускається помилок, які частково може виправити з допомогою майстра. Результат виконання роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує консультативної допомоги в організації робочого місця та дотримання правил безпеки праці.

5 Учень (слухач) без достатнього розуміння основні компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання з використанням технічної та конструкторсько-технологічної документації. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за вихованням технічного процесу. При виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

4 Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю і методів контролю за якістю. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання з використанням технічної та конструкторсько-технологічної документації. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає мінімальним діючим і кількісним показникам. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

VII. Підготовка майстра до занять.

Виховання кваліфікованих робітників в значній мірі залежить від підготовки майстра до занять.

Для ефективного проведення та якісної підготовки кваліфікованих робітників, майстер виробничого навчання повинен здійснювати наступну підготовку.

Перспективну підготовку до навчального кроку та вивчення теми програми.

поточна підготовка до конкретного заняття.

Підготовка проводиться поетапно і включає:

особисту підготовку майстра;

підготовку матеріально-технічного оснащення;

плануюча підготовка.

Особиста підготовка:

вивчення методичної та технічної літератури, матеріалів по передовому досліду роботи;

підготовка до показу трудових прийомів і способів виконання.

Підготовка матеріально-технічного оснащення:

підготовка і перевірка матеріалів та оснащення для проведення уроків;

підготовка наочних посібників, навчально-технічної документації, технічні засоби навчання;

перевірка роботи обладнання.

Плануюча підготовка:

аналіз підсумків попередніх занять, уточнення змісту, теми, навчально-виховної мети уроку;

визначення структури уроку і час на кожний його елемент;

визначення методів і методичних прийомів проведення, вступного інструктажу;

визначення змісту самостійних робіт та методів поточного інструктажу;

визначення конкретно домашнього завдання.

Вивчаючи навчальні програми майстер виробничого навчання уважно знайомиться з переліком виключних тем і її змістом, що дає змогу уявити мету вивчаючої учнями теми, встановити зв’язок пройденого матеріалу, якого вивчили учні з наступною темою. Майстер повинен визначати і підготовити навчальні роботи, обладнання для проведення занять.

Основним завданням виробничого навчання являється формування в учнів навиків і вмінь продуктивності праці.

Підготовляючись до уроку майстер аналізує тему, її зміст, поділяє на (підтеми) уроки при вивченні теми підготовлює навчально-матеріальну базу для виконання навчальною групою робіт по даній темі.

Щоб якісно і повно провести урок виробничого навчання майстер повинен також знати навчальну програму по спец-технології для того щоб учні могли використати одержані знання на уроках теоретичного навчання.

Розподіляючи матеріал по уроках майстер продумує організацію вивчення всієї теми, підготовлює матеріал, наочні посібники.

Підготовка до занять є вирішальною стадією підготовчої роботи майстра. Від підготовки майстра залежить результат навчання і виховання учнів.

Основною наукової організації праці майстра виробничого навчання є насамперед відповідне обладнання його робочого місця.

Робоче місце майстра виробничого навчання має забезпечити ефективне проведення занять і зниження витрат робочого часу.

Загальними вимогами до організації робочого місця є:

сучасне навчально-технічне оснащення, естетичне оформлення;

забезпечення належних умов для ефективного показу трудових прийомів (пристрої, їх розміщення, освітлювання);

умови для зручного “огляду” всіх учнів;

зручність у розміщенні, зберіганні й використанні всіх матеріалів, обладнання.

Умовно виділяють обов’язкове і додаткове оснащення робочого місця майстра.

До обов’язкового обладнання належать:

подіум, на якому розміщено обладнання робочого місця майстра;

робочий стіл, стілець, класна дошка;

дидактичні засоби і навчально технічна-документація типових навчально-виробничих робіт;

пристрої для зберігання інструменту, обладнання, дидактичних матеріалів і ТЗН (шафи, ящики касети, полиці, підставки та інше).

Додаткове обладнання робочого місця майстра залежить від його досвіду, творчого підходу до справи.

Кращі майстри виробничого навчання використовують таке додаткове обладнання для своїх робочих місць:

1   2   3

Похожие:

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Вступ
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Розраховувати на успіх впровадження самостійних занять у побут учнів можна, лише озброївши їх спеціальними вміннями. При цьому вміння...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Поступово виходячи на провідне місце в українському суспільстві, козаки стали брати дедалі активнішу участь у розв‘язанні цих ключових...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат реферат (гост 9, гост 32) размещается на отдельном листе (странице). Заголовком служит слово «реферат»
Текстовые документы именуются соответственно «Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе»
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРуководство по управлению содержимым веб-сайта Дата создания. 03. 2006
Предназначен для управления структурой сайта, точками входа и контент-блоком каждой страницы сайта. 39
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconСодержание введение
Сус, позволяющая автоматизировать процессы добавления и изменения содержания разделов вашего сайта. Как и большинство подобных современных...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconНа разработку, изготовление, модернизацию и техническую поддержку web-сайта и оказание дополнительных услуг
Заказчика (web-сайта, web-сайта-визитки) или отдельных его частей, регистрации и размещению web-сайта, обеспечению его функционирования...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат Создание web -сайта 8в класса в среде «Конструктор школьных сайтов e publish»
Это важно, поскольку интернет-представительство образовательного учреждения не должно быть только личным делом его создателя и предполагает...
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница