Реферат скачан с сайта allreferat wow ua
Скачать 306.06 Kb.
НазваниеРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
страница1/4
Дата15.09.2012
Размер306.06 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3   4
Реферат скачан с сайта allreferat.wow.ua


Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення


Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення


П Л А Н

Вступ.

Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення.

Коротка характеристика комерційної структури.

Організація договірної роботи з постачальниками.

Організація проведення асортиментної політики.

Організація проведення і стимулювання збуту товарів.

Висновки і пропозиції.


ВСТУП

Процес приватизації найбільшого успіху досяг у сфері торгівлі, яка відіграє велику роль у встановленні нашої економіки, забезпечуючи спожи­вачів необхідними товарами, задовольняючи споживчий попит, і є стабільним платником податків. Велика конкуренція займає значне місце у формуванні цієї галузі. Кращим стає обслуговування, дизайн магазинів, асортимент товарів, а також оптимальні ціни задовільняють попит населення. Але, мало хто, задумується, що стоїть за всім цим. А за цим - велика робота комерційних працівників. Процес доведення товарів до споживачів проходить кілька важливих етапів: організація договірної роботи з постачальниками, формування асортименту товарів та організація збуту. А робота ця проводиться за допомогою комерційної діяльності торгових підпиємств. Тому роль комерційної діяльності є важливою, а ця тема актуальною. Метою моєї роботи являється закріплення теоретичного матеріалу з цієї дисципліни, проведення практичної роботи по даній темі. Тобто побачити на практиці конкретного торгового підприємства процес, який проходить товар від виробника до кінцевого споживача. А також провести дослідження діяльності торгового підприємства, виявити позитивні і негативні сторони, а також зробити кваліфіковані висновки і грунтовні пропозиції щодо їхньої діяльності, і ринку на якому вони працюють. Саме ця тема дасть змогу провести повний аналіз діяльності роздрібного торгового підприємства.

1. Роль комерцiйної дільності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення.

Роль комерційної діяльності, як вид торгового підприємництва який лежить в основі цивілізованої ринкової економіки сягає сивої давнини і лежить в основі побудови першої української держави - Київської Русі. Завдяки торгівлі вона процвітала в 11-13 століттях. А також формування російської державності, коли виник клас купців і промисловців. В цей період мистецтво комерції досягло най більшого рівня.

За часів соціалізму до другої половини 60-х років відношення до комерції було негативним. тільки в другій половині 60-х років, у зв'язку намагань створити госпорську реформу і оживити товаро-грошові відносини, виникає підвищений інтерес до комерційної діяльності, до організації комерційних відносин.

I наостанок - визнання великої ролі і значення комерційної роботи в роки переходу до ринкових економічних відносин. Питання вмілої і грамотної комерційної діяльності в тогівлі в умовах переходу до ринкових відносин придбали вийняткову актуальність. Комерційні операції все більше стають об'єктом праці багатьох торгових працівників включаючи маркетингові та комерційні служби підприємств.

Перехід до ринкових відносин обумовив появу нового типу комерційного працівника - ініціативного, самостійного в прийнятті рішень, підприємливого. Без цих якостей в сучасних умовах неможливо успішно вести комерційну роботу. Комерсант повинен вміти знайти вільні товарні ресурси, закупити їх у виробників товарів, на гуртових ярмарках, у гуртових поставників товарів, на товарних біржах за максимально низькими цінами з урахуванням споживчого попиту, вміти швидко реалізувати ці товари використовуючи різноманітні сучасні методи продажу, добру переконливу рекламу товарів, при необідності йти на розумний ризик. Такі завдання може успішно виконати тільки високоосвічений комерсант-професіонал, який отримав відповідну теоретичну і практичну підготовку в цій сфері діяльності. Організація комерційної діяльності в сучасних умовах будується на основі принципу рівноправності торгових партнерів, господарської самостійності поставників і покупців, матеріальної і фінансової відповідальності сторін за виконання своїх обов'язків. При переході підприємств на повну господарську самостійність, самофінансування і самоуправління, з розвитком підприємництва та ринкових відносин, докорінно змінюються принципи і методи комерційної роботи і формування товарних ресурсів. В основі фомування товарних ресурсів лежить перехід від централізованого їх перерозподілу до вільної продажі на біржах та ярмарках, розвиток прямих господарських зв'язків з виробниками товарів, підвищення ролі договорів постачання. Нові принципи формування товарних ресурсів кардинально міняють характер, значення та оцінку роботи комерційного апарату. Якщо в умовах централізованого адміністративного управління комерційні здібності торгового робітника оцінювалися в першу чергу вмінням "вибивати товарні фонди", тпри ринковій економіці якість комерційної роботи залежить перш за все від вміння активно вишукувати товари, які реалізуються у порядку вільної продажі, допомагати своєю діяльністю розвитку у промислових, сільськогосподарських підприємств різних форм власності, кооперативів, осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, матеріальних стимулів, інтересу до виготовлення необхідних для населення товарів.

Актуальною задачею комерційного апарату торгових організацій і підприємств яляється залучення в товарообіг продукції підприємств-виробників різних форм власності і різних організаційно-правових структур, постачальників-посередників, громадян, які займаються індивідуально-трудовою діяльністю, закордонних постачальників та інших джерел. У зв'язку з цим необхідно розширити сферу договірних відносин з постачальниками і виробниками товарів, підвищувати ефективність договорів постачання. Ці договори повинні активно впливати на виробництво для збільшення випуску товарів народоного споживання, виготовлення їх з дешевшої альтернативної сировини, формувати оптимальний асортимент товарів для роздрібної торгової мережі.

Важливими завданнями комерційної служби в торгівлі являється вивчення і прогнозування об'єму регіональних товарних ринків, розвиток і вдосконалення рекламно-інформаційної діяльності, координація постачальницької роботи серед постачальників та покупців. Для цього потрібно широко використовувати досвід закордонного маркетингу, який дозволяє успішно організовувати комерційну діяльність підприємств в умовах ринку.

На сучасному етапі комерційна робота торгових підприємств повинна сприяти розширенню сфери зовнішньо-економічної діяльності з використанням різних форм економіко-фінансових зв'язків (бартер, кліринг, розрахунки у ВКВ). Для виконання цих задач комерційним працівникам необхідно добре знати свій економічний район і його природні багатства, реально оцінювати стан промисловості, сільського господарства, виробничі можливості і асортимент виробів, які виробляють на промислових підприємствах. Для вивчення постачальників і їх можливостей працівники комерційних служб повинні приймати участь в роботі товарних бірж, гуртових ярмарок, виставок-продаж, виставок-переглядів взірців кращих та нових виробів, стежити за рекламними оголошеннями по радіо і телебаченню, в газетах і журналах, б'юлетнях попиту і пропозицій, біржевими оголошеннями, за проспектами і каталогами. Бажано при цьому відвідувати виробничі підприємства-постачальники для ознайомлення з виробничими можливостями, об'ємом та якістю продукції, яка випускається, пр­иймати участь в нарадах з працівниками промисловості. Успішно здійснювати комерційну діяльність у важких і багатосторонніх умовах ринкових відносин зможуть тільки добре підготовлені висококваліфіковані кадри працівників торгівлі, які пройшли глибоку підготовку або підвищення кваліфікації в області сучасного маркетингу, менеджменту, організації і технології комерційної роботи. Очолювати торгові підприємства повинні кваліфіковані спеціалісти: товарознавці- комерсанти, економісти-менеджери, фінансисти, які добре знають комерційну роботу. На торгових підприємствах слід створювати комерційні служби, які б очолювали перші заступники, або як їх називають - комерційні директори.

В склад комерційних служб включаються торгові, або товарні відділи по вивченю попиту, кон'юктури торгівлі, комерційні павільйони гуртових баз, зали товарних взірців та інші товарні підрозділи підприємств. Підвищення рівня комерційної роботи потребує постійного вдосконалення її технологій, особливо використання нової техніки управління, АСУ, автоматизованих робочих місць (АРМ) комерційних працівників, комп'ютеризації комерційних процесів.

Як бачимо, спожитий нами, покупцями, товар проходить великий шлях від товаровиробників до споживачів. в цьому процесі відіграє велику роль комерційна робота торгових підприємств. Комерційна діяльість посідає належне їй місце у відносинах виробників та споживачів.

2.Коротка характеристика комерційної структури.

Дослідження питань плану курсової роботи, проводилось на матеріалах ВАТ “Коломийський хлібокомбінат", що знаходиться в м.Коломия, Івано-Франківської області. Дана фірма була створена у 1946 році.

Діяльність, даного підприємства, регулюється статутом, який зареєстрований ___ грудня 19__ року, рішенням виконкому Коломийської міської Ради народних депутатів. (див. дод.№ 1(статут))

Предметом діяльності фірми є:

виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, меблів та їх ремонт;

здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими, продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної торгівлі;

створення магазинів, об'єктів громадського харчування;

проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької, консультацйної діяльності;

виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції, випуск та реалізація продуктів харчування;

надання кваліфікованих медичних послуг населенню;

надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

проведення лізінгових операцій;

здійснення зовнішньо-економічної діяльності.

Дана фірма є юридичною особою, має самостійний баланс (див. дод.№ 4-5), розрахунковий рахунок N ______ в АПБ "Україна" м.Коломия, МФО______, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак. (див. дод.№ 19)

Управління фірмою здійснює Голова акціонерного товариства. До його компетенції входить:

внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;

контроль за фінансовою діяльністю;

призначення директора фірми та інших посадових осіб;

затвердження річних результатів діяльності фірми;

визначення умов оплати праці посадових осіб фірми;

прийняття рішення про припинення діяльності фірми.

Безпосередньо управляє фінансово-виробничою, комерційною діяльністю, призначений Радою правління, директор. Ним являється один із членів Ради правління ВАТ – Банар Ю. М. До його компетенції входить:

затвердження внутрішнього розпорядку та системи оплати праці;

керування господарською діяльністю фірми;

представлення фірми у всіх установах та організаціях;

розпорядження майном фірми;

укладання угод та видання доручень;

відкриття в банку рахунків;

прийняття та звільнення працівників.

Вищими посадовими особами ВАТ являються: комерційний директор – Колосар П. П. і головний бухгалтер – Овчар М. П. А всього працівників - 148 чол.

Дане ВАТ налічує 8 магазини, 1 кафе-бар. Роздрібна торгівля ведеться промисловими і продовольчими товарами. Фірма має ліцензію на право торгівлі алогольними та тютюновими виробами. (див. дод.№ 2-3). Роздрібна торгівля проводиться згідно правил продажу непродовольчими та алкогольними напоями.

Матеріально-фінансовою основою діяльності фірми є статутний фонд, який сладає станом на 01.01.1998 року ___ тис.грн. Магазини фірми обладнані сучасними холодильними вітринами, морозильними камерами, а також спеціальним холодильним устаткуванням для безалкогольних напоїв компанії "ПепсіКо", що надала в користування фірма "Світ-дистрибуція" (м. Львів), згідно договору.

Кафе-бар обладнаний сучасною технiкою: машини для приготування кави експрессо, апарати HOT-DOG, грилi, вiтрини для пiцци з пiччю, професiйнi ку­хоннi лiнiї, а також сучаснi: барна стойка та столи iз стiльцями, що надають бару привабливостi та європейського дизайну.

Магазин "Сніжинка" i кафе-бар "Колосок", а також офiс розмiщенi у центрi м. Коломия i займають 180 м2 торгової площi, склад - 60 м2. Iншi магазини розмiщенi в селах Коломийського району: магазин "Промінь" - торгова площа 48 м2, магазин "Хліб" - 42 м2, магазин "Булочний" - 20 м2, магазин “Соняшник” торгова площа – 71 м2, магазин “Пролісок” – торгова площа - 46 м2, магазин “Орхідея” – 23 м2, магазин “Надія” – 32 м2.

Щодо показникiв ефективностi комерцiйної дiяльностi ВАТ “Коломийський хлібокомбінат”, данi беремо з форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати та їх використання". (див. дод.№ 6-7)

Обчислюємо рентабельнiсть пiдприємства за 1997 рiк:За 1998 рiк рентабельнiсть склала 29%. Дiяльнiсть була прибутковою, але порiвняно невеликою.

Обчислюємо показник ефективностi комерцiйної дiяльностi:Даний показник показує яка доля витрат припадає у виручцi вiд реалiзацiї. Як бачимо з обчислень доля витрат є значною, що значно зменшує прибуток фірми, також значно впливає на прибуток доля ПДВ, який у 1997 роцi склав 25,1 тис.грн. Вiднiмаючи витрати та ПДВ вiд суми виручки, отримуємо результат (в даному випадку прибуток) вiд реалiзацiї. Прибуток склав 17,1 тис.грн.

Для порiвняльного аналiзу використовуємо данi форми №2 за 1998 рiк i обчислюємо показники ефективностi комерцiйної дiяльностi:

Порiвнюючи данi за два роки, бачимо, що ефективнiсть у 1997 роцi була значно вищою, рентабельність високою (106%). Прибуток склав 47,4 тис.грн. – значно вищий за прибуток 1998 року. Таких результатів отримали за рахунок зменшення витрат і прибутку на добавлену вартість. Обчислені показники фінансово-господарської діяльності наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Показник

1997 рік

1998 рік

Прибуток від реалізації

47,4 тис.грн.

17,1 тис.грн.

Чистий прибуток

50,4 тис.грн.

18,0 тис.грн.

Рентабельність підприємства

106 %

29 %

Ефективність комерційної діяльності

2,4

1,7
  1   2   3   4

Похожие:

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Вступ
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Розраховувати на успіх впровадження самостійних занять у побут учнів можна, лише озброївши їх спеціальними вміннями. При цьому вміння...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Вони мають здійснювати важливу функцію задоволення поточних І перспективних потреб виробництва у кваліфікованих робітників, що відповідають...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Поступово виходячи на провідне місце в українському суспільстві, козаки стали брати дедалі активнішу участь у розв‘язанні цих ключових...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат реферат (гост 9, гост 32) размещается на отдельном листе (странице). Заголовком служит слово «реферат»
Текстовые документы именуются соответственно «Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе»
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРуководство по управлению содержимым веб-сайта Дата создания. 03. 2006
Предназначен для управления структурой сайта, точками входа и контент-блоком каждой страницы сайта. 39
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconСодержание введение
Сус, позволяющая автоматизировать процессы добавления и изменения содержания разделов вашего сайта. Как и большинство подобных современных...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconНа разработку, изготовление, модернизацию и техническую поддержку web-сайта и оказание дополнительных услуг
Заказчика (web-сайта, web-сайта-визитки) или отдельных его частей, регистрации и размещению web-сайта, обеспечению его функционирования...
Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат Создание web -сайта 8в класса в среде «Конструктор школьных сайтов e publish»
Это важно, поскольку интернет-представительство образовательного учреждения не должно быть только личным делом его создателя и предполагает...
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница