Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
НазваниеМетодика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
страница1/9
Дата26.08.2012
Размер1.16 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
інформаційна відкритість
сайтів МІСЬКИХ рад обласних центрів

ЗМІСТ


Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування……………………………………………………………4

Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів

Міськради обласних центрів, що ми маємо? …………………………………..9

1. Наявність на сайтах міських рад обласних центрів обов’язкової загальної інформації……………………………………………………..………………….10

Загальні оцінки……………………………………………………………………12

2. Наявність на сайтах обов’язкової документації…………………………....12

Висновки…………………………………………………………………………...14

Загальні оцінки…………………………………………………………………….16

3. Наявність на сайтах додаткової інформації………………………………..17

Загальні оцінки…………………………………………………………………….18

4. Наявність мережевих функцій та ефективність сайта…………………...18

Загальні оцінки……………………………………………………………..……...19

5. Технічні вимоги до сайту………………………………………………………20

Загальні оцінки…………………………………………………………………….21

Найкращі сайти обласних рад

Підсумкові зведені результати…………………………………………………..21

Сайт Чернівецької міської ради…………………………………………………22

Сайт Сумської міської ради……………………………………………………...24

Сайт Київської міської ради……………………………………………………...27

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………29

Вступ


Серед засобів інформування дедалі важливішу роль відіграє глобальна мережа Інтернет як сучасний засіб, завдяки якому можна отримати необхідні відомості в будь-який час. Переважна більшість місцевих органів влади та значна кількість органів місцевого самоврядування має власні веб-сайти. Одним із засобів протидії корупції є надання органами влади достатньої та достовірної інформації про свою діяльність та адміністративні послуги. Інформаційна від-критість є одним із факторів легітимності влади, її ефективної політики та важливим засобом громадського контролю.

У ході моніторингу та під час вивчення існуючого чинного законодавства виявлені загальні проблеми у сфері висвітлення інформації офіційними сайтами органів місцевого самоврядування:

1. На законодавчому рівні немає єдиних стандартів інформування громадськості на офіційних представництвах в мережі Інтернет про діяльність органів місцевого самоврядування.

2. Чинне законодавство лише в деяких випадках безпосередньо зобов’язує місцеві органи влади оприлюднювати в Інтернеті власні нормативно-правові акти та іншу інформацію щодо їхньої діяльності.

3. Органи місцевого самоврядування здійснюють оприлюднення інформації в обсязі та у спосіб, що визначаються в кожній місцевій громаді на власний розсуд.

На практиці дуже часто виникає проблема неналежного інформування громадськості про діяльність органів місцевого самоврядування на відповідних офіційних сайтах.

В останні роки зростає зацікавленість громадських організацій до існуючого стану інформаційної відкритості сайтів органів місцевого самоврядування. Інститут громадянського суспільства впродовж 2008–2009 рр. вже провів моніторинг інформаційної відкритості сайтів обласних рад та сайтів міських рад обласних центрів. На результати моніторингу сайтів обласних рад звернули увагу представники прес-служби Львівської обласної ради та представник Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії при Президентові України. Також отримано офіційного листа подяки від голови Закарпатської обласної ради, в якому повідомляється: «За Вашим виданням ми вже провели моніторинг сайтів районних і міських рад області. Звіт обговорено на засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові облради», що свідчить про готовність на місцях співпрацювати та поліпшувати стан інформаційної відкритості діяльності рад.

У 2010 році Інститут громадянського суспільства продовжив моніторинг інформаційної відкритості сайтів міських рад других за величиною міст України.


МЕТОДИКА

моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування


Мета моніторингу: оцінити ступінь інформаційної відкритості та наповненості офіційних сайтів – сайти обласних рад (25), міських рад міст обласних центрів та других за величиною міст області (50).


Основні цілі моніторингу:

 1. Отримання та опрацювання інформації щодо дотримання органами виконавчої влади вимог Постанови КМУ «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» № 3 від 04.02.2002 р.(далі – Постанова КМУ № 3 від 04.02.2002 р.).

 2. Визначення рівня доступності інформації про склад та роботу органів виконавчої влади громадянам України.

 3. Визначення рівня доступності рішень органів виконавчої влади, зручність у користуванні офіційним веб-ресурсом органу місцевого самоврядування.

 4. Підвищення рівня відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади.

 5. Визначення загального рівня прозорості та відкритості в діяльності органів виконавчої влади.

 6. Максимальне поширення отриманої інформації.


Методика: моніторинг здійснюється оцінюванням ступеня відповідності наявних сайтів вимогам Постанови КМУ № 3 від 04.02.2002 р.

Постанова виділяє обов’язкові пункти інформації для розміщення на сайтах для ЦОВВ – 20 пунктів; ОДА – 26 пунктів.


Окрім вищевказаних обов’язкових пунктів, ми додали пункти, які стосуються зручності у користуванні сайтом з точки зору користувача, повноти розміщеної інформації, роботи його функцій та базових опцій щодо їх правильної роботи та відображення інформації.


Опрацюванню підлягають:

 • сайти обласних рад – 25;

 • сайти міських рад міст обласних центрів та других за величиною міст області – 50.


1. Наявність на сайтах обов’язкової загальної інформації


У ході моніторингу визначається, чи містить сайт таку обов’язкову загальну інформацію:

 1. Офіційна назва органу місцевого самоврядування, місце розташування і адреса для листування, телефон та адреса електронної пошти.

 2. Особисті дані (біографія) голови ради – для обласних рад, міського голови – для міських рад, те саме – щодо секретаря ради та заступників голови.

 3. Склад депутатів, їхні біографії, адреси приймалень, розклад прийомів, адреси для листування.

 4. Назви та склад постійних та тимчасових комісій.

 5. Назви і склад депутатських груп та фракцій.

 6. Структура і склад секретаріату ради, адреса для листування, телефони.

 7. Структура і склад виконавчого комітету ради (в містах).

 8. Особисті дані членів виконкому, їхні посади, адреси, години прийому.

 9. Перелік головних управлінь та управлінь виконкому, їх структура, склад, місце розташування, години роботи, нормативна база (положення про управління).

 10. Відомості про районні та районні у містах ради, їхнє місцезнаходження, поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів.

 11. Відомості про місцезнаходження місцевих органів державної влади, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міністерств і відомств – поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів;

 12. Перелік комунальних (для міст) та державних (для областей) підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які розміщені на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів.

 13. Відомості про установи і заклади соціальної сфери із зазначенням адреси, номерів телефонів.

 14. Порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо).

 15. Показники виплат заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій тощо.

 16. Показники розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги для різних груп платників.

 17. Відомості про чинні тарифи та пільги, місцеві податки і збори, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня.

 18. Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за бюджетні кошти.


2. Наявність на сайтах обов’язкової документації


У ході моніторингу визначається, чи містить сайт обов’язкові нормативно-правові документи, які регламентують діяльність ради та інформацію щодо діяльності ради, виконавчого комітету (для міст) та результатів діяльності їх підрозділів:

 1. Статут міста (області – за наявності).

 2. Генеральний план міста – для міських рад, схеми планування територій – для обласних рад.

 3. Правила забудови міста чи території.

 4. Регламент роботи сесій та постійних комісій.

 5. Бюджет на поточний рік.

 6. Звіт про виконання бюджету за минулий рік.

 7. Програма соціально-економічного розвитку.

 8. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку за минулий рік.

 9. Регіональні та місцеві програми.

 10. Щорічні звіти про виконання регіональних та місцевих програм.

 11. Державні програми в частинах, що стосуються міста чи території.

 12. Щорічні звіти про виконання державних програм.

 13. Базове законодавство щодо повноважень ради.

 14. Положення про постійні та тимчасові комісії ради.

 15. Положення про секретаріат ради.

 16. Плани роботи та розклад засідань ради.

 17. Проекти порядку денного сесій.

 18. Порядок денний сесій ради – затверджений.

 19. Протоколи засідань ради.

 20. Стенограми засідань ради.

 21. Проекти рішень ради, оприлюднені відповідно до регламенту.

 22. Рішення ради.

 23. Плани роботи та розклад засідань комісій.

 24. Порядок денний засідань комісій.

 25. Протоколи засідань комісій.

 26. Рішення комісій.

 27. Звіти комісій про свою роботу.

 28. Звіти депутатів.

 29. Депутатські запити.

 30. Оголошення про земельні аукціони та конкурси.

 31. Результати земельних аукціонів та конкурсів.


3. Наявність на сайтах додаткової інформації


У ході моніторингу визначається, чи містить сайт таку додаткову інформацію:

 1. Сучасна територія та історія міста чи регіону, адміністративно-територіальний устрій.

 2. Загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо.

 3. Відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси міста чи регіону.

 4. Статистичні відомості про стан соціально-економічного розвитку, стан народжуваності та смертності, житлово-комунальні умови, житлово-комунальні платежі населення, дотримання правопорядку тощо.

 5. Символіка, пам’ятні дати, свята міста чи регіону.

 6. Інтернет-приймальня звернень та запитань громадян.

 7. Територіальна чи міська виборча комісія.

 8. Новини міста чи регіону.

 9. Мапа міста чи регіону.

 10. Офіційна хроніка та новини.

 11. Офіційні повідомлення і заяви.

 12. Анонси офіційних акцій та зустрічей.

 13. Прес-релізи.

 14. Інтерв’ю та виступи керівників.


4. Наявність мережевих функцій та ефективність сайта


У ході моніторингу визначають, чи виконує сайт такі функції:

 1. Пошук документів ради, постійних комісій, розпоряджень голови, рішень виконкому.

 2. Має діючу електронну адресу.

 3. Має електронну приймальню запитань громадян та

зв’язок із сайтами центральних органів влади.

 1. Визначає повноту подання рішень ради, виконкому, комісій та розпоряджень голови на сайті.

 2. Визначає, чи проходять веб-конференції представників влади із громадянами.


5. Технічні вимоги до сайта


 1. Сайт має обов’язково бути сумісним із широко використовуваним програмним забезпеченням (Internet Explorer 6.0).

 2. Окремі сторінки сайта мають бути невеликими за обсягом для можливості перегляду інформації при повільному інтернет-з’єднанні (це може бути окрема текстова версія сайта, без зображень, доступна з головної сторінки).

 3. Матеріали мають бути доступні для скачування, їх бажано розміщувати на сайті у форматі, який не потребує встановлення ліцензійного програмного забезпечення, наприклад PDF (якщо взяти формат MS Word, то це ліцензійне ПЗ, а PDF можна переглядати за допомогою безкоштовного Acrobat Reader). Можливий ще формат RTF – переглядається за допомогою вбудованих засобів системи.

 4. Структурно сайт має бути впорядкованим за логічними принципами: як, звідки і куди можна потрапити під час перегляду.

 5. Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для користувачів, не дуже обізнаних з комп’ютерними програмами.

 6. Якщо існує конференція (форум), сайт має модеруватися щоденно для виявлення та знищення заборонених на форумах висловлювань (нецензурна лексика тощо).

 7. На форумі має бути розділ з правилами форуму та передбачати реєстрацію учасників.


6. Хід та оцінка результатів моніторингу


Кожен вид інформації, який відображений в п. 1-5 Методики оцінюється за такою шкалою:

 1. «Інформація відсутня» – цей вид інформації не наданий на офіційному інтернет-сайті ОДВ;

 2. «Часткове наповнення» – цей вид інформації наданий частково або не в повному обсязі;

 3. «Інформація повна» – цей вид інформації представлений в повному обсязі;

- «Не працює» – ця оцінка стосується лише тих опцій, які присутні на офіційному сайті або не працюють або не відображають кінцевий результат (наприклад: пошукова система, інформація про склад ради чи комітетів, мапа області чи району).


Хід моніторингу відображається в таблицях відповідно до додатків. На кожний веб-сайт заповнюються такі таблиці відповідностей:

 1. Додаток № 1. Таблиця «Наявність на сайтах обов’язкової загальної інформації».

 2. Додаток № 2. Таблиця «Наявність на сайтах обов’язкової документації».

 3. Додаток № 3. Таблиця «Наявність на сайтах додаткової інформації».

 4. Додаток № 4. Таблиця «Наявність мережевих функцій та ефективність сайта».

 5. Додаток № 5. Таблиця «Технічні вимоги до сайта».


За результатами моніторингу складаються загальні підсумкові таблиці щодо відповідності вимогам Постанови КМУ від 04.01.2002 р. № 3 та зручності в користуванні, доступності та відкритості інформації для кожного сайта відповідно до додатків:

 1. Додаток № 6. «Підсумкова таблиця відповідності веб-сайта вимогам Постанови КМУ № 3».

 2. Додаток № 7. «Підсумкова таблиця відкритості, доступності та зручності у користування веб-сайтом органу».

Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів МІСЬКИХ рад обласних центрів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconПрограма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності
Участь органів місцевого самоврядування у програмах міжнародної технічної допомоги
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconЖитловий кодекс україни
Цей Кодекс регулює питання щодо забезпечення реалізації права громадян на житло, управління житловим фондом, його утримання та збереження,...
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconЗакон України «Про приватизацію державного житлового фонду»
Чинне правове поле у сфері діяльності органів місцевого самоврядування «Житлово-комунальне господарство»
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconРішенням Загальних звітно-виборних зборів Асоціації міст України та громад від 20 лютого 2009 року
Розділ V. Захист прав та законних інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconТов «Центр творчих ініціатив \"Клевер\"» Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіта І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів icon«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Стаття 24
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconПравила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів
Терміни, що використовуються по тексту Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в системі «Інтернет – банкінг», слід...
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconМетодика Опросник профессиональных предпочтений Модифицированный вариант методики
Методика диагностирует профессиональные предпочтения испытуемого, используется в профконсультировании подростков и взрослых
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconМетодика проверки контрагентов по ресурсам сети
Настоящая методика является результатом инновационного труда клиентоориентированной практики jbi group по сопровождению проектов...
Методика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів iconМетодика анализа коррупциогенности нормативных правовых актов
Настоящая Методика разработана на основе и в развитие Памятки эксперту по первичному анализу коррупциогенности законодательного акта...
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница