Затверджую
Скачать 123.54 Kb.
НазваниеЗатверджую
Дата26.08.2012
Размер123.54 Kb.
ТипДокументы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

альної комісії, ректор ф. В.Божидарнік 04 2010 р.

ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком 6.060101-„БУДІВНИЦТВО" для абітурієнтів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю „Будівництво та експлуатація будівель та споруд"


Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького НТУ, протокол № 13 від 17.04.2010 р.


Луцьк-2010

Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямком 6.060101 „Будівництво", що мають диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю „Будівництво та експлуатація будівель та споруд" напрямку БУДІВНИЦТВО.

Програма охоплює матеріал в межах навчальних програм з більшості фахових дисциплін, що вивчали студенти вищих професійних училищ та технікумів.

Тести сформовані у три розділи за рівнем складності. Тестові завдання дають змогу виявити рівень професійних знань та навичок з будівельного матеріалознавства, технології та організації будівельного виробництва, архітектурних конструкцій, геодезії, будівельної техніки, САПР, будівельної механіки, будівельних конструкцій тощо.

За час навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за напрямком „Будівництво" студенти отримали певні знання та здобули навички професійної майстерності.

Рівень отриманих знань під час вступу на навчання за кваліфікаційним рівнем бакалавр виявляють тестуванням, де абітурієнт показує вміння: враховуючи архітектурно-планувальні та конструктивні рішення

- визначати внутрішні зусилля, а також оцінювати їх іиіцність Абітурієнт повинен знати:

Загальні поняття про напружено-деформований стан конструкцій

Зовнішні навантаження. Критерії міцності

Механічні властивості матеріалів і методи їх визначення

Загальні поняття про напружено-деформований стан стержнів

Геометричні характеристики поперечних перерізів та їх знаходження

Види внутрішніх зусиль

Рівняння рівноваги. Методи знаходження зусиль Загальні рівняння рівноваги і знаходження реакцій

Основи статичного розрахунку плоских та просторових стержневих систем Вивчивши будівельну механіку кожен абітурієнт повинен уміти


з

 • аналізувати напружено-деформований стан стержневих систем

 • розраховувати ферми, балки, арки і рами

Абітурієнт повинен знати основні питання будівельної механіки:

Розрахунок плоских стержневих систем методом сил Вивчивши дисципліну "Технологія та організація будівництва" кожен абітурієнт повинен уміти: керуючись нормативними матеріалами, використовуючи робочу документацію,

 • розробляти проект організації будівництва і проект виконання робіт

 • забезпечувати виконання проекту організації будівництва і проекту виконання робіт

 • оцінювати якість виготовлення металевих і залізобетонних конструкцій контролювати якість монтажу металевих і збірних залізобетонних конструкцій

 • виготовляти (вибирати) зразки бетону для контролю міцності та деформативності у відповідності до діючих нормативних документів.

До тестових завдань включено тематичні питання:

Загальні положення технології та принципи організації зведення будівель і споруд

Основні принципи сучасних методів зведення будівель і споруд Класифікація об'єктів за будівельно-технологічними ознаками Періоди і технологічні стадії зведення будівель і споруд Засоби механізації монтажних робіт при зведенні об'єктів Способи укрупнення та транспортування конструкцій Методи зведення будівель і споруд

Сучасна технологія зведення будівель і організація будівельного потоку

Одноповерхові промислові будівлі Багатоповерхові каркасні будівлі Великопанельні житлові будинки

Великоблокові будівлі та будівлі із об'ємних елементів

Зведення об'єктів із монолітного та збірно-монолітного залізобетону

Особливості та методи зведення

Технологія зведення у ковзній опалубці

Технологія зведення в переставній та пневматичній опалубках Технологія зведення з використанням незмінної опалубки Технологія зведення об'єктів і монолітно-збірного залізобетону Основні положення про організацію матеріально-технічного забезпечення будівельного виробництва

Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами

Організація парку будівельних машин і його експлуатація Організація роботи транспорту в будівництві

Організація планування виробництва в будівельних організаціях

Виробничо-економічний план будівельної організації Організація оперативного планування виробництва Організація системи


До тестових завдань включено тематичні питання з дисципліни „Будівельне матеріалознавство ":

Основні властивості будівельних матеріалів

Матеріали і вироби неорганічні

Матеріали і вироби на органічній основі

Допоміжні будівельні матеріали

Структурно-фізичні, фізико-хімічні властивості будівельних матеріалів Експлуатаційні властивості будівельних матеріалів Фізико-механічні випробування

Природні та кам'яні матеріали, матеріали і вироби з мінеральних розплавів Керамічні матеріали і вироби

Матеріали і вироби на основі неорганічних в'яжучих Матеріали і вироби з безцементних в'яжучих

Матеріали і вироби на основі органічних в'яжучих і матеріалів рослинного походження

Полімерні матеріали і вироби

Теплоізоляційні та акустичні матеріали і вироби

Лакофарбові та інші опоряджувальні матеріали

Матеріали з вторинних сировинних продуктів До тестових завдань включено тематичні питання з дисципліни „Інженерна геодезія (загальний курс) ":

Топографічні плани та карти

Геодезичні роботи

Відображення рельєфу на топопланах

Системи координат

Геодезичні мережі

Топографічна зйомка

Геодезичний контроль До тестових завдань включено тематичні питання з дисципліни „Архітектура будівель і споруд"

Основи архітектурно-будівельного проектування

Об'ємно-планувальні, композиційні та конструктивні рішення житлових, цивільних і промислових будівель і споруд Суть архітектури, її визначення і задачі Основні прийоми архітектурної композиції Конструктивні системи будинків Техніко-економічна оцінка проектів Житлові будинки та їхні конструкції Громадські будинки та їхні конструкції Промислові будинки та їхні конструкції До тестових завдань включено тематичні питання з дисципліни „Будівельні конструкції"

Матеріали для металевих будівельних конструкцій Фізико-механічні властивості сталей Хімічний склад сталей

Матеріали для залізобетонних і кам'яних конструкцій


Види бетонів для залізобетонних конструкцій та їхні фізико-механічні властивості

Арматура та її фізико-механічні властивості Матеріали для кам'яних конструкцій

Основні положення розрахунку будівельних конструкцій та основ методом граничних станів

Групи граничних станів Нормативні й розрахункові навантаження та їх сполучення

Граничні стани і розрахунок елементів металевих конструкцій Центрально-розтягнуті та центрально-стиснуті стальні елементи Стальні елементи, що згинаються

Позацентрово-стиснуті і позацентрово-розтягнуті стальні елементи

Принципи забезпечення місцевої стійкості

З'єднання в будівельних конструкціях Болтові з'єднання

Зварні з'єднання

Методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій Розрахунок міцності залізобетонних елементів, що згинаються, за нормальними та похилими перерізами

Стиснуті та розтягнуті залізобетонні елементи До тестових завдань включено тематичні питання з дисципліни „ Будівельна техніка "

Будівельні машини

Будівельне обладнання та експлуатація будівельних машин

Деталі машин

Вантажопідйомні машини

Машини для земляних робіт

Машини для залізобетонних виробів

Будівельний інструмент

Автоматизація і експлуатація будівельних машин Зміст і структура будівельних процесів та їхні складові

До тестових завдань включено тематичні питання з дисципліни „Інженерні мережі (Водопостачання і водовідведення. Теплогазопостачання і вентиляція) " Основи водопостачання та водовідведення

Системи створення мікроклімату приміщень різного призначення

Системи та мережі теплопостачання і газопостачання

Системи водопостачання і каналізації населених пунктів, житлових і

промислових об'єктів

Мережі водопроводу і споруди на них

Мережі каналізації та споруди на них

Санітарно-технічне обладнання будівель

Системи опалення

Системи вентиляції

Системи кондиціонування повітря

Теплопостачання. Теплові мережі та їх обладнання

Теплові пункти

Газопостачання

Газові мережі

Внутрішньодомові системи газопостачання та їх обладнання контролю якості в будівництві


ЛІТЕРАТУРА

 1. ДБН В. 1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування: - К.: Мінбуд України, 2006, 75 с.

 2. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.

 3. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будівель та споруд. Теплова ізоляція будівель: -К.: Мінбуд України, 2006.

 4. ДБН В.2.2-9-99. Будинки та споруди. Громадські будівлі.

 5. ДБН Д.2.2-1-99. Сборник 1. Земляньїе работьі.

 6. ДБН Д.2.2-6-99. Сборник 6. Бетонньїе и железобетонньїе конструкции монолитньїе.

 7. ДБН Д.2.2-8-99. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.

 8. ДБН Д.2.2-9-99. Сборник 9. Металлические конструкции.

9. ДБН Д.2.2-11-99. Сборник 11. Польї.
10.ДБН Д.2.2-12-99. Сборник 12. Кровли.

11.ДБН Д.2.2-15-99. Сборник 15. Отделочньїе работьі.

12.ДСТУ Б А.2.4-7-95. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

13.ДСТУ Б А.2.4-4-99. Основні вимоги до проектної та робочої документації. 14.ДСТУ 3760-98. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие

технические условия. 15.Жилые и общественные здания: Краткий справочник инженера-конструктора/

Ю.А.Диховичный, В.А.Максименко, А.Н.Кондратьев и др. - М: Стройиздат,

1991.

16.Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. - К.: Основа, 2001.

17.Клименко Ф. Є., Барабаш В. М. Металеві конструкції. - Львів, видавництво «Світ», 1994-280с.

18.Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. „Охрана труда строительстве". - М: Высшая школа, 1990.

19.Краткий справочник архитектора (гражданские здания и сооружения). Ю.Н.Коваленко, В.П.Шевченко, Н.Д.Михайленко. - К.: Будівельник, 1975.

20.Краткий справочник строителя/А.Н.Нифонтов, В.В.Рудаков, А.Д.Квасницкий. -К.: Будівельник, 1987.

21. Методичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та навколишнього

середовища" в дипломних проектах студентами спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво"/ А.І.Дорошенко - Луцьк: ЛДТУ, 2002.

22.Пальгунов П.П., Исаев В.Н. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий: Учебник. - М.: Высш. шк., 1982. - 397 с.

23.Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий: Справочник

проектировщика/ П.Ф.Вахненко, В.Г.Хилобок, И.Т.Андрейко, М.Л.Яровой;

под ред. П.Ф.Вахненко.- К.: Будівельник, 1987.

24.Рускевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. "Справочник по инженерно-строительному черчению" - К.: Будівельник, 1987.

25.СНиП Ш-4-80. Техника безопасности в строительстве. - М.: Стройиздат, 1981.

26.СНиП 1.03.04-85. Нормы продолжительности строительства предприятий,

зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1988.

27.СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика: - М.: Госстрой

СССР, 1983,57 с.

28.СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1985, 86с.

29.СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. - М.:

Стройиздат, 1986,157 с.

30.СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1986, 47 с.

31.Справочное пособие электромонтера в строительстве. В.И.Гайдукевич. - М.:

Стройиздат, 1985.

32.Строительные машины. Справочник в 2-х томах. Под ред. В.А. Баумана Т. 1. Машины для строительства промышленных, гражданских, гидротехнических сооружений и дорог. - М.: „Машиностроение", 1976.

33.Технологія будівельного виробництва: Підручник / В. К. Черненко, М. Г.

Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.; За ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. - К.:

Вища шк., 2002. - 430с.: іл.

З4.Технологія будівельного виробництва. Методичні вказівки до курсового

проектування на тему: «Технологія виконання земляних робіт» для студентів

денної та заочної форм навчання, що навчаються за напрямком «Будівництво»/

В.В.Маліков, Б.А.Боярчук, Луцьк: ЛДТУ, 2003. - 40с.

35.Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1981

Зб.Хамзин С.К., Королев А.К. Технология строительного производства, 1989.

37.Чертов І.М. Зварні конструкції: Підручник. - К.: Арістей, 2006.

38.Шерешевський И. А. Конструирование гражданских зданий и сооружений. -Л.: Стройиздат, 1979.

Голова фахової атестаційної комісії

Я.О.Мольчак


Похожие:

Затверджую iconЗатверджую
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Затверджую iconЗатверджую
Орієнтовний перелік питань з української мови та літератури, що входять до вступних тестів
Затверджую iconЗатверджую
Русский язык в современном мире. Группы славянских языков, место русского языка в восточнославянской группе
Затверджую iconЗатверджую Начальник головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області
Найменування суб’єкту господарювання або його відокремленого підрозділу або прізвище, імя по батькові фізичної особи-підприємця,...
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница