Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома
Скачать 214.68 Kb.
НазваниеRaport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома
Дата26.08.2012
Размер214.68 Kb.
ТипДокументы

Anexe RAC-CAO

Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom

Cвод данных по схеме аэродромаRaportul respectiv este destinat pentru întocmirea hărţii aerodromului, precum şi pentru întocmirea schemei suplimentare VRF (Reguli de zbor la vedere). Obiectele aflate în proces de construcţie sau obiectele şi serviciile care se planifică urmează să fie incluse la rubrica “Se prevede dezvoltarea ulterioară” (se prezintă separat în formă liberă).


PENTRU INDICAREA PRECISĂ A AMPLASĂRII GEOGRAFICE A AERODROMULUI ŞI RACORDAREA ÎN RAPORT CU OBIECTELE ADIACENTE ESTE NECESAR SĂ SE ANEXEZE URMĂTOARELE DATE:


▪ Aerodromul să fie indicat pe o hartă la o scară de 1: 500 000 sau mai mare;

▪ Planul aerodromului la o scară mare;

▪ Aerofotogrammetria localităţii şi a terenului de construcţii;

▪ Descrierea conform cadastrului de amplasare a aerodromului.
Свод данных предназначен для составления карты аэродрома, а также для составления дополнительной схемы ПВП (правила визуальных полетов). Строящиеся или планируемые объекты и службы включаются только в рубрику «Предусматривается дальнейшее развитие» (представляется отдельно в произвольной форме).


ДЛЯ ТОЧНОГО УКАЗАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АЭРОДРОМА И ПРИВЯЗКИ К ОКРУЖАЮЩИМ ОБЪЕКТАМ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:


▪ Аэродром, отмеченный на карте с масштабом 1: 500 000 и более;

▪ План аэродрома в крупном масштабе;

▪ Аэрофотосъемка местности и поля застройки;

▪ Описание по кадастру месторасположения аэродрома.


Denumirea aerodromului – Название аэродрома


Latitudinea - Широта

Longitudinea - Долгота

Distanţa şi direcţia în raport cu localitatea cea mai apropiată

Удаленность и направление от ближайшего населенного пункта

PISTELE


Dacă toate elementele terenului de zbor sînt nepavate, trebuie indicate dimensiunile exterioare şi lungimea benzilor.

ВПП


Если все элементы летного поля грунтовые - указать внешние размеры и протяженность полос.

Date generale - Общие данные

Altitudinea aerodromului

Превышение аэродрома

Construcţie finisată

Завершенное строительство

Da

ДаNu

Нет
Direcţia magnetică

Магнитный курс

Lungimea, m

Длина , м

Lărgimea, m

Ширина, м


Altitudinea topografică a pragului

Превышение порогов

Starea pavajului

Состояние поверхности покрытия
ILUMINAREA
ОСВЕЩЕНИЕ

Necesitatea de asigurare

cu lumină

Потребность в

светообеспечении


Da

да
Nu

нет

Orele de iluminare

Часы работы освещения


Tipul de iluminare necesară

Тип требуемого светообеспечения

lumini de aterizare


Огни приближения

Tipul (de la intensitatea redusă pînă la intensitatea medie a axului central, etc.)

Тип (от малой до средней интенсивности, центральной оси и пр.)

Amplasarea - Расположение

Balizajul luminos al pistei

Светосигнальная система ВПП


Tipul (intensitatea variată de la intensitate redusă pînă la intensitate medie)

Тип (варьирование от малой до средней интенсивности)

Vasis PAPI RILS Calea de rulaj

Рулёжные

дорожки


Iluminare circulară

Круговое освещение

Da

Да
Nu

Нет


INDICATORI DE DIRECŢIE

A VÎNTULUI


ВЕТРОУКАЗАТЕЛИ

Indicatoare - Индикаторы

Amplasarea - Расположение

Iluminate - Освещаемые

Indicatori de direcţie a vîntului

Конусы-ветроуказатели

Da

Да
Nu

НетDa

Да
Nu

Нет

Indicatori de direcţie a vântului

Конусы-ветроуказатели


Da

Да
Nu

НетDa

Да
Nu

Нет

Alte

Другие

Tipul

Тип
Da

Да
Nu

Нет
OBSTACOLE
ÎN ZONA AERODROMULUIПРЕПЯТСТВИЯ

В зоне аэродрома

Obstacol

Препятствие


Direcţia şi distanţa

Направление и Удаление


Înălţimea deasupra nivelului pavajului

Высота над уровнем основания

Înălţimea deasupra nivelului mării

Превышение основания над уровнем моря

Marcaj

Маркировка


Iluminate

Освещаемые
Da

Да
Nu

Нет
Da

Да
Nu

Нет
Da

Да
Nu

Нет
SERVICIIСЛУЖБЫ

Serviciul de salvare

Аварийно-спасательная служба (АСС)

Da

Да
Nu Нет

TIPUL

ТИП


CATEGORIE

КАТЕГОРИЯ
HANGAR
АНГАР

Numărul - Количество


Amplasarea - Расположение

Numărul - Количество


Amplasarea - Расположение

DESERVIREA TEHNICĂ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Reparaţie

Ремонт

Da

да

Nu Нет

Deservirea tehnică

Техобслуживание
Întreţinere la linie (minoră)

ОперативноеPeriodică (majoră)

Периодическое
Carburanţi

Горючее

Tipul, marca

Тип, марка

Existenţa în localitate a altor tipuri de carburanţi

Наличие в окрестности горючего других марок

Da

Да
Nu

Нет

Lubrifianţi

Масла

Tipul, marca

Тип, марка

Alţi indici disponibili în localitate

Наличие в окрестности масел других марок

Da

Да

Nu

Нет

Servicii la sol disponibile

Наземное обслуживаниеDa

Да

Nu Нет

Încăperi de depozitare disponibile

Имеются складские помещения


Da

Да

Nu

Нет

HIDROBAZĂ


ВОДНЫЙ АЭРОДРОМ

Suprafaţă de amerizare – Площадь приземления на воду

Dimensiunea şi Configurarea - Размеры и расположение


Bazine - Порт

Rampă – Перрон


Amarare - Швартование

Tras pe uscat - Причал

Adîncimea - Глубина

Tipul fundului - Тип дна


Condiţiile maritime – Морские условия

Limită de influenţa maritimă - Влияние приливов

Dezgheţul de primăvară

Весеннее таяние


Îngheţarea de iarnă

Промерзание

Primejdiile (locuri de mică adâncime, stînci, bancuri de nisip, transport fluvial )

Помехи (отмели, скалы, дюны, движение лодочного транспорта)POSIBILITATEA DE CAZARE ŞI DESERVIREA


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ И СЕРВИС

Hoteluri disponibile – Предоставляемые гостиницы

Cabine sau camere din vecinătate pentru turişti


Номера или комнаты для туристов в окрестностиDa

Да


Nu

Нет
Distanţa de la

aeroport


Расстояние

от аэропорта

Facilităţi de

alimentare publică din vecinătate

Ближайшие заведения общепитаDa

Да


Nu

Нет

Distanţa de la aerodrom


Расстояние от аэродрома

Cazarea în vecinătate


Представление общественного жильяDa

Да


Nu

Нет
Distanţa de la

aeroport


Расстояние

от аэропорта

Telegraful

disponibil

Наличие

телеграфаDa

Да


Nu

Нет
Distanţa de la aerodrom


Расстояние от аэродрома

Telegraf disponibil

Наличие телеграфа


Da

Да


Nu

Нет
Distanţa de la

aeroport


Расстояние от аэропорта

Fax disponibil în aeroport

Наличие факса в аэропортуDa

Да


Nu

Нет


Transport public

Общественный транспорт

Da

Да

Nu Нет

Serviciu taxi

TаксиDa

Да
Nu Нет
Închirierea autoturism

Аренда автомобиля


Da

Да

Nu Нет
Denumirea şi distanţa către cea mai apropiată gara feroviară

Ближайшая железнодорожная станция, расстояние


Transportul fluvial (dacă este necesar)


Речной транспорт (где необходим)

Amplasarea bazinelor – Размещение портов


Frecvenţa de deservire şi localităţile deservite – Периодичность обслуживания и пункты назначенияINFORMAŢII DIVERSE


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Denumirea operatorului – Эксплуатант


Nr. de telefon – Номер телефона

Nr. de Fax - Факс

Adresa – Адрес

Adresa de internet - Адрес в интернете

Certificat

Сертифицирован-ный

Da

Да
Nu

Нет
Public

Общественный
PNR
Este utilizat aerodromul anul întreg?

Используется ли аэродром круглый год?Da

Да

Nu

Нет
Dacă «NU» – explicaţi - Если «НЕТ», дать пояснения

Deservirea tehnică

în perioadă de iarnă

Зимнее техобслу-живание аэродрома

Da

Да
Nu

Нет
Este zăpada presată?

Утрамбованный снег?

Da

Да

Nu Нет
Se curăţă pista de zăpadă?

Убирается снег?Da

Да


Nu Нет
Deservirea aerodromului este permanentă ?

Обслуживается ли аэродром регулярно?

Da

Да
Nu Нет
Dacă "NU", cînd se efectuează deservirea - Если «НЕТ» , когда он обслуживается?
Sînt avertizate condiţiile de teren prin NOTAM ?

Публикуется ли NOTAM о состоянии рабочей площади?
Da

Да
Nu

Нет
Simboluri pentru hărţi aeronautice

Символы аэронавигационных карт


INDICAŢI

ОБОЗНАЧЬТЕDa

ДаNu

Нет

Este în vigoare circulaţia pe partea dreaptă a pistei?

В действии ли правостороннее движение по ВПП?
Da

Да
Nu

Нет
Dacă "DA", indicaţi cînd şi în ce scop. Если "ДА", указать когда и для чегоFACILITĂŢI RADIO

(Turn de control,

staţia de recepţie aer/sol sau

alte servicii radio aeronautice)


ИНФРАСТРУКТУРА СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ

(смотровая вышка, станция приема воздух/земля, другие службы аэронавигационной радиосвязи)

Numere de telefon

Телефонные номера

Planuri de zbor – Планы полетов

Meteorologie - Метеорология

Serviciul – Служба

Recepţia – Прием

Transmiterea -Передача

Orele de operare – Часы работы

NAV AIDS

Frecvenţa

Частота

Puterea

Мощность

Clasa

Класс

Operatorul

Эксплуатант

NDB

VOR

TACANData completării: ____________________________________

Дата заполнения


Completat de către: ____________________________________

Заполнено (Nume, prenume, funcţia – Фамилия, Имя, Должность)


Organizaţia: ____________________________________

Организация (Denumirea - Наименование)
Anexe -
E diţia 01 August 2002

Похожие:

Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconComisia Economică pentru Europa

Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconИнструкция пользователя Назначение
Программа SetStationParam exe (setsta. Exe) предназначена для включения и корректировки данных о станции в базу данных (БД) пакета...
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconПравила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия...
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconПриказ №01-138/08 «15» декабря 2010 г. Положение о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных в гоу средней общеобразовательной школе №438 Москва
«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных...
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconПриказ «19» октября 2009 г городской округ Самара №568-01-6 Об обеспечении защиты персональных данных
В целях обеспечения защиты персональных данных и выполнения требований Федерального закона «О персональных данных»
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconИнструкция по обеспечению безопасности рабочих мест обработки персональных данных (Приложение №8); Инструкция по работе с обращениями субъектов персональных данных (Приложение №9)
В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 27. 07. 2006 №152-фз «О персональных данных»
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconМетодическое пособие Вологда
Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного попечительского совета fsc
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconИнструкция по работе пользователей информационных систем персональных данных
Настоящая инструкция определяет общие положения работы пользователей информационная система персональных данных (далее испдн) при...
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома icon2010 б орис Григорьевич Миркин Профессор Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта гу-вшэ москва РФ
Развитие баз данных и знаний
Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom Cвод данных по схеме аэродрома iconДисциплина "Базы данных" Пояснительная записка к курсовой работе Тема: "Библиотека"
Перечень и описание таблиц и их полей (с указанием типов данных и ограничений) в сводной таблице
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница