Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
НазваниеНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
страница1/22
Дата27.08.2012
Размер4.04 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО


На правах рукопису


Стефанчук Руслан Олексійович


УДК 347.121.2


ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ


Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право


ДИСЕРТАЦІЯ
на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наукНауковий консультант

ШЕВЧЕНКО Ярославна Миколаївна,
академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України


КИЇВ – 2007

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ………………………………………………….

4

ВСТУП ………………………………………………………………………….

6

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ……………...

18

1.1. Особисті немайнові відносини в структурі предмета цивільного права ……………………………………………………………………………

18

1.1.1. Ґенеза цивільно-правової доктрини щодо предмета цивільного права та включення до нього особистих немайнових відносин ……………………

18

1.1.2. Проблема визначення підстав включення особистих немайнових відносин до предмета цивільного права ………………………………………

32

1.1.3. Роль та значення особистих немайнових відносин у структурі предмета цивільного права ……………………………………………………

36

1.2. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб …….

39

1.2.1. Проблема правової природи та галузевої належності особистих немайнових прав фізичних осіб ………………………………………………..

39

1.2.2. Особисте немайнове право та особистий немайновий інтерес як дві форми реалізації дозволеної поведінки в приватно-правовій сфері …………...

47

1.2.3. Моністична та плюралістична концепції особистих немайнових прав фізичних осіб ……………………………………………………………...

55

1.2.4. Ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб як суб’єктивних цивільних прав …………………………………………………………………..

58

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. СТАТИКА ТА ДИНАМІКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ………………………………..

72

2.1. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб …………………….

72

2.2. Здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ……………...

82

2.2.1. Поняття та умови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ………………………………………………………………………………..

82

2.2.2. Принципи здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ……

96

2.2.3. Гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ……..

105

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ………………………………..

112

3.1. Методологічні засади цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи ……………………………………...........

112

3.2. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб …………………………………………………………………..

127

3.2.1. Превентивно-присікальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб ……………………………………………………………..

127

3.2.2. Відновлювальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб ………………………………………………………………………………..

136

3.2.3. Компенсаційні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб ……………………………………………………………...........................

145
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. СИСТЕМА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ …………………….

172

4.1. Методологічні засади системи особистих немайнових прав фізичних осіб …………………………………………………………………..

172

4.1.1. Законодавче закріплення та доктринальні розробки класифікації особистих немайнових прав …………………………………………………...

172

4.1.2. Проблеми розуміння поняття «система» у філософії та праві ……..

179

4.1.3. Система особистих немайнових прав фізичних осіб …………............

184

4.2. Загальні (універсальні) особисті немайнові права фізичних осіб

190

4.2.1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичних осіб ……………………………………………………………………

190

4.2.1.1. Особисті немайнові права, що забезпечують цілісність фізичної особи …………………………………………………………….............................

190

а). Право на життя ……………………………………………………………...

190

б). Право на здоров’я …………………………………………………………..

239

4.2.1.2. Особисті немайнові права, що забезпечують відтворюваність фізичних осіб (репродуктивні права) …………………………………………

258

4.2.1.3. Особисті немайнові права, що забезпечують відособленість фізичних осіб ………………………………………………………………………………

272

а). Право на свободу природного існування ………………………………….

272

б). Право на особисту недоторканність ……………………………………….

282

в). Право на особисту безпеку …………………………………………………

298

г). Право на особисту гідність …………………………………………………

307

4.2.2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ...

313

4.2.1.1. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію фізичних осіб у суспільстві …………………………………………………….

313

4.2.2.2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальний статус фізичних осіб у суспільстві …………………………………………………….

347

4.2.2.3. Особисті немайнові права, що забезпечують свободу соціального буття фізичних осіб …………………………………………………………...

354

4.2.2.4. Особисті немайнові права, що забезпечують особисту інформованість фізичних осіб ………………………………………………...

365

4.2.2.5. Особисті немайнові права, що забезпечують приватність фізичної особи …………………………………………………………………..

372

4.3. Спеціальні (окремі) особисті немайнові права фізичних осіб ……...

377

4.3.1. Особисті немайнові права фізичних осіб, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності …………………………………………………...

377

4.3.2. Особисті немайнові права фізичних осіб, що виникають у сфері сімейних відносин ………………………………………………………………

393

4.3.3. Особисті немайнові права фізичних осіб, що виникають у сфері медичних відносин ……………………………………………………………...

399

4.3.4. Особисті немайнові права дітей та інших фізичних осіб, що мають вади в дієздатності ……………………………………………………………

412

4.3.5. Посттанативні особисті немайнові права фізичних осіб …………...

416

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………...

434

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………..

448

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………..

509

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


с.сторінка (сторінки, сторінок)

р.page (pages)

s.seite (seiten)

ст.стаття

ст. ст.статті

Конституція УкраїниКонституція України від 28 червня 1996 року [416]

ЗУЗакон України

ЦКЦивільний кодекс

ЦК УкраїниЦивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [1093]

ЦК УСРР 1922 рокуЦивільний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки від 16 грудня 1922 року [204]

Основи 1961 рокуОснови цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік від 8 грудня 1961 року [621]

ЦК УРСР 1963 рокуЦивільний кодекс Української Радянської Соціалістичної республіки від 18 липня 1963 року [1098]

Основи 1991 рокуОснови цивільного законодавства Союзу РСР та республік від 31 травня 1991 року [620]

Модельний ЦК СНДМодельний Цивільний кодекс Співдружності Незалежних Держав від 29 жовтня 1994 року [203]

СК УкраїниСімейний кодекс України від 10 січня 2002 року [888]

ЦПК УкраїниЦивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року [1099]

КККримінальний кодекс

КК УкраїниКримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року [453]

КЗпП УкраїниКодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року [391]

ЖК Української РСРЖитловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року [294]

АРКАвтономна Республіка Крим

КМУКабінет Міністрів України

МОЗ УкраїниМіністерство охорони здоров’я України

ВООЗВсесвітня організації охорони здоров’я

ВВРУВідомості Верховної Ради України

ВВР УРСРВідомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної республіки

ВВС СССРВедомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик

ОВУОфіційний вісник України

ГУГолос України

УКУрядовий кур’єр

ЗПУЗбірник постанов Уряду

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconДержавні будівельні норми україни система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів науково-технічний супровід будівельних об'єктів дбн в. 2-5: 2007
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінбуду України (Кривошеєв П.І., канд техн наук; Немчинов Ю.І., д-р...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconВищий господарський суд україни
Українська Національна лотерея", м. Київ (далі підприємство "Українська Національна лотерея")
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconИсс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дбн в 2-10-2001 Держбуд України
Козловський Л. М.); Гсеу моз україни (лікар-інспектор Скрипник А. П.); Унгц моз україни (доктор мед наук Акименко В. Я., канд. Мед...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconН. Т. Задорожна Інститут засобів навчання апн україни
Наведено приклад впровадження запропонованих підходів, концепцій інформаційних технологій при проектуванні, розробці та керуванні...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Науково-дослідному інституті приватного права І підприємництва Національної академії правових наук України
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Комплексний іспит з фахових дисциплін розрахований на студентів, які оволоділи знаннями фундаментальних економічних дисциплін
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconПрава и обязанности учащихся права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, иными международными конвенциями и действующим законодательством РФ
На свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных мнений и убеждений, свободу получения информации, уважение человеческого...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconДержавні будівельні норми україни
Розроблено: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний І проектний інститут по цивільному будівництву"...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconСекція 1 Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку
...
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница