Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
НазваниеВіртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
страница6/7
Дата31.08.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Стосовно загальноосвітніх навчальних закладів


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

 • головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту...

 • введення у структуру загальноосвітнього навчального закладу публічної бібліотеки вимагає його реорганізації, яка "провадиться у разі зміни його типу або форми власності"

 • крім того, згідно П. 59 вище згадуваного положення директор загальноосвітнього навчального закладу "забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства".

Яким чином, це можна гарантувати, зважаючи, що публічна бібліотека має обслуговувати всіх громадян, у т.ч. інвалідів, людей з неадекватною поведінкою, різного соціального стану?

2. Закон України "Про охорону дитинства" де у статті 5 " Організація охорони дитинства" чітко визначено "Органи державної влади, органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції, визначеної законодавством, забезпечують організацію охорони дитинства. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації в усіх діях, які стосуються дітей, повинні надавати пріоритет заходам, що забезпечують їхні законні інтереси.

3. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 підготовлені відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про загальну середню освіту" з урахуванням сучасних наукових розробок і досліджень з регламентації гігієнічних умов і режимів навчання при чинних формах організації навчально-виховного процесу для всіх загальноосвітніх навчальних закладів для дітей і підлітків від 6 до 18 років чітко говорять, "використання приміщень, що не пов'язані з навчально-виховним процесом, не дозволяється".

Навіть технічні служби шкільного закладу повинні мати окремий вхід.

Крім того:

 • режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби і входить у протиріччя з вимогою щодо діяльності публічних бібліотек, час роботи яких має на третину не співпадати з загальноприйнятим робочим тижнем.

 • технічні норми утримання книжкових зібрань шкільних бібліотек не співпадають з вимогами стосовно утримання фондів публічних бібліотек.

Вважаю за необхідне зазначити: об'єднання публічних і шкільних бібліотек призведе до втрати основних функцій публічної бібліотеки (доступність, комфортність обслуговування, забезпечення інформаційних потреб кожного громадянина, допомога у вирішенні соціальних життєвих питань), яка в усьому цивілізованому світі вважається гарантом демократії в суспільстві.

Ми дуже зацікавлені у об'єднанні зусиль бібліотекарів у захисті власної справи. Тому просимо підтримувати з нами контакт і надіслати результати сесії РДА. Удачі!!!

Згідно розпорядження РДА з 1.1.2004 р. припинено фінансування СБФ з райбюджету і передано фінансування зарплати на сільради. Зараз райфінвідділ в категоричній формі вимагає передати книжкові фонди на баланс сільських рад, посилаючись на Бюджетний кодекс, ігноруючи бібліотечне законодавство, хоча рішення про децентралізацію не прийнято і дирекція ЦБС не погоджується на це Допоможіть обґрунтувати нашу позицію.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 88, 89) визначає видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів. Дійсно, згідно вказаних статей у 2006 році видатки на утримання сільських бібліотек повинні здійснюватися за рахунок коштів відповідних сільських рад. Це означає, що оплата праці сільського бібліотекаря, комплектування фондів сільської бібліотеки і т.і. повинно фінансуватися сільською радою. Відповідно і книги, придбані за рахунок видатків із сільського бюджету, повинні братися на балансовий облік відповідною сільською радою.
Але, разом із тим норми Бюджетного кодексу не є підставою для передачі на баланси сільських рад фондів сільських бібліотек, придбаних за рахунок видатків із районного бюджету. Вашу проблему вирішує спільний наказ Державного казначейства України і Міністерства економіки України № 142/181 від 10.08.2001 р. (із наступними змінами) „Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ”. Відповідно до п. 21 вказаної Інструкції безоплатна передача матеріальних цінностей з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, дозволяється лише у межах одного місцевого бюджету. Таким чином, фінвідділ райдержадміністрації Вашого району не правий.

У даному випадку Ви можете заручитися підтримкою місцевого контрольно-ревізійного управління.


Підкажіть будь-ласка в зв’язку з виникненням Корпорації-об’єднання двох організацій. Необхідно об’єднати дві технічні бібліотеки в корпоративну бібліотеку. Де детально дізнатися про облік та працюючі корпоративні б-ки.

Питання не коректне. З Ваших слів зрозуміло, що мова йде про елементарне об’єднання (злиття) двох технічних бібліотек. Ця процедура давно відпрацьована. Корпоративність передбачає об’єднання зусиль двох, чи більше бібліотек в одному з напрямів (каталогізація, бібліографічне опрацювання періодики тощо). Ці питання та проблеми що виникають, постійно висвітлюються в матеріалах міжнародної кримської конференції, що проходять в Судаку більше десяти років.


Технологічні аспекти

Прохання допомогти в аргументації деяким державним службам - в яких законодавчих або нормативних актах зафіксована провідна роль Міністерства культури в сфері бібліотечної справи для всіх бібліотек незалежно від відомчого підпорядкування. Тобто дійсність постанов, наказів, інструкцій Мінкультури для інших бібліотек.

Провідну роль Міністерства культури і мистецтв України для бібліотек всіх систем і відомств чітко визначено Указом Президента України “Про Положення про міністерство культури і мистецтв України” (http://www.mincult.gov.ua) із змінами, внесеними згідно з Указом Президента:
№ 115/2001 (1152/2001) від 2.11.2001;
№304/2002 (304/2002) від 27.03.2002;
№280/2004 (280/2004) від 05.03.2004.
Зокрема у п. 3. “Основними завданнями Мінкультури є – здійснення державного управління і контроль у сфері …. Бібліотечної справи.
У п. 4. “Мінкультури України відповідно до покладених на нього завдань: 27) – здійснює методичне керівництво бібліотеками та координацією їх роботи, контроль за діяльністю бібліотек, що перебувають у державній власності”.
У п. 5. Мінкультури України має право – створювати міжвідомчі комісії”.
У п. 7. “Рішення Мінкультури України … є обов’язковим для виконання … закладами культури … незалежно від форм власності.

Можно ли считать базами данных, созданные на базе ЭК картотеки?

Електронний каталог – це спеціально розроблена база даних, що складається із стандартизованих бібліографічних описів і дозволяє шукати документи за окремими елементами або групою елементів опису.
Электронные каталоги. Метаданные // Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки. – С. 81.

Просимо надати інформацію про придбання літератури для інвалідів по зору а також адреси благодійних фондів

Інформацією щодо придбання літератури для інвалідів по зору краще за всіх володіє Республіканська бібліотека для сліпих ім. М.Островського. Директор – Вишняков Юрій Миколайович (тел. 235-00-63), або зав. методичним відділом Музир Ліна Федорівна (тел. 235-30-19).

Якщо Вас цікавлять адреси громадських організацій, благодійних фондів, що фінансують проектну діяльність. рекомендуємо вийти на портал “Громадянський простір” (http: www.civicua.org). Це спільна ініціатива Міжнародного Фонду “Відродження” та Програми розвитку ООН в Україні. Містить каталог веб-ресурсів місцевих та міжнародних донорських організацій.


Якщо у кошторисі видатки на передплату періодичних видань (газет та журналів) для бібліотек ЦБС заплановані за кодом 1131 (поточні видатки) відповідно до „Бюджетної класифікації...”
Чи має право Державне казначейство вимагати віднесення цих видатків на код 2110 та відмовляти на цій підставі в оплаті за кодом 1131.Правомірність вимог Державного казначейства ми не можемо підтвердити чи спростувати. Проте, якщо періодичні видання віднести до коду 2110, то вони мають бути обліковані як основні засоби, тобто кожний примірник окремо. Це суперечить ГОСТУ 7.20-2000 (пункти 4.2, 4.2.2). В той же час код 2110 передбачає придбання періодичних видань. Скоріше всього, це реферативні та інші журнали, вартістю більше1000 грн., як передбачено кодом 1131. Зверніться до відповідного відділу Міністерства культури, чи Мін-ва фінансів.

Хочу найти проект Интернет-библиотеки подготовленный для программы LEAP посольства США

Детальна інформація щодо конкурсу розміщена в Інтернеті на сайті Посольства США в Україні за адресою: http://www.usembassy.kiev.ua. Тексти проектів бібліотек, що виграли у конкурсі LEAP посольства США, є інтелектуальною власністю розробників і не призначені для публікації у засобах ЗМІ.

Повідомте, будь ласка, про порядок формування обмінно-резервного фонду, ведення документації. І конкретно: проставляються окремі інвентарні номери на книгах ОРФ, чи залишається він на обліку в ЦБС, і як: кількісно, сумарно?

Відповідь на Ваші запитання Ви знайдете в „Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів”, що затверджена Міністерством культури і туризму України 23.03.2005р. за №152 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 30.03.2005 р.

Текст Інструкції Ви можете знайти на сайті НПБ України, в журналі „Бібліотечна Україна”, 2005р., № 2.

За більш детальними роз’ясненнями звертайтесь за адресою: 01001, м.Київ, в. Грушевського,1, НПБУ, відділ обмінного і резервного фондів, тел. 425 43 50. Зав. відділом ОРФ НПБУ Т.В. Кришевич.

В яких бібліотеках Києва є безплатний Інтернет для читачів?

В Києві впроваджується Програма автоматизації публічних бібліотек, згідно якої вже кілька ЦБС мають Інтернет для читачів. Інформацію про ці бібліотеки може надати методичний центр - Публічна бібліотека ім. Лесі Українки, тел.216-00-85.
Серед публічних бібліотек м. Києва можна назвати такі бібліотеки:

 1. Національна бібліотека України для дітей –http://www.chl.kiev.ua

 2. Державна бібліотека України для юнацтва – http://www.4uth.gov.ua

 3. Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Київ – http://lucl.lucl.kiev.ua

 4. Спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія" http://www.youthlib.kiev.ua

 5. Центральна районна бібліотека ім. О.Пушкіна - ЦБС Оболонського району http://ocls.kyivlibs.org.ua/

Чи є в Україні тлумачний словник бібліотечної та бібліографічної термінології?

Так, є.
1. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. – К.: Книжкова палата, 1998. – С.115.
2. Архівістика: Термінологічний словник.: (Посіб. для студ. вищих навч. закл. України) / Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства; (Авт.-упоряд.: К.Є. Новохатський та ін.). – К., 1998. – С 105.

Ці документи потрібно детально вивчити, визначити основне коло постачальників літератури, вивчити їх репертуарні і цінові пропозиції (за прайсами, списками, листами тощо) і починати відповідні процедури, зазначені у вищезгаданих документах, чітко дотримуючись встановлених термінів, підготувати і затвердити всю необхідну документацію.

Розкрити конкретний досвід Національної парламентської бібліотеки України на сайті практично неможливо.

За більш детальною консультацією звертайтесь у відділ формування документних ресурсів Бібліотеки за телефоном 228-64-65.

Не могли бы вы разъяснить, относятся ли к отделам с основным видом деятельности: 1) отдел автоматизации библиотечных процессов и 2) отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения? Какая документация подтверждает это? Какие могут быть отделы не основных видов деятельности в библиотеке 2-й категории?

Основні види діяльності бібліотеки визначаються її статутом. Якщо до кінця 80-х років кількість структурних підрозділів регулювалась типовим або примірним штатним розкладом, то сьогодні поява нових структурних підрозділів визначається відповідно до визначеної статутом діяльності. Документів законодавчого характеру ми не знайшли.

Техніка безпеки, охорона праці

Підкажіть, де можна знайти (або надішліть, якщо є у вас) "Правила техніки безпеки у бібліотеках".

Правила техніки безпеки в бібліотеках регламентуються рядом законодавчих актів:

Закон України № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р. Про охорону праці,

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 21 від 10.02.1999 р.),

Правила пожежної безпеки в Україні (Затверджено Наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 19.10.2004 №126),

Інструкція з організації охорони державних музеїв, історико-культурних заповідників, інших важливих об’єктів культури підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ (Затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури і мистецтв України № 846/489 від 30.07.2004 р.),

Правила техники безопасности в библиотеках (Затверджені Міністерством культури СРСР 1 вересня 1975 р.).

Витяги з цих документів вміщено у двох виданнях НПБ України:


* Бібліотека у правовому полі. - К., 2006

* Документні ресурси бібліотек. - К., 2006.

Ці видання отримали всі ОУНБ України як обов'язковий примірник.

Яку відповідальність за законом несе керівник державної установи (бібліотеки) за ігнорування вимог законодавчих документів з охорони праці (фонд із працівниками примусово розташовано в підвалі, при цьому приміщення бібліотеки з нормальними санітарно-гігієнічними умовами здаються в оренду приватним підприємцям)та порушення норм умов зберігання книжкових фондів.

Відповідно до ст.158 КЗпПУ, ст. 13 Закону України „Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Крім того, у колективному договорі повинні бути передбачені заходи щодо охорони праці (див. Закон України „Про колективні договори і угоди”).
Технічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги до робочих приміщень встановлюються державними будівельними нормами, державними стандартами, державними санітарними нормами та ін актами. Зокрема, див. ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99 СНиП ІІ-4-79.

За порушення законодавства про охорону праці роботодавець несе відповідальність згідно ст. 43 Закону України „Про охорону праці”, ст. 42 КУпАП, ст. 271 Кримінального кодексу України. За невиконання умов колективного договору роботодавець несе відповідальність згідно ст. 41-2 КЗУпАП.
Згідно ст. 27 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” власник зобов’язаний забезпечити бібліотеку приміщенням, що відповідає умовам обслуговування користувачів, зберігання бібліотечних фондів. Крім того, забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

Каков режим работы библиотекарей, которые по 8 часов в день вводят информацию в электронный каталог? На основании "Державних і санітарних правил...ДСанПІН 3.3.2.007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами...", п.5.8., можно сделать разные выводы о времени работы и отдыха таких сотрудников. 1) Должны работать 8 часов 30 минут в день (30 минут на обед), но в течение каждых двух часов отдыхать по 15 минут. 2) Должны работать 9 часов часов 15 минут (30 минут - обед, и отдых 3х15 минут после каждых двух часов).

Згідно „Державних санітарних правил і норм роботи ... ДСанПІН 3.3.2.007-98. ” бібліотекарів, які вводять інформацію можна віднести до третьої групи – операторів комп’ютерного набору. Згідно пункту 5.8 вищевказаних правил їм слід надавати регламентовану 10 хвилинну перерву для відпочинку після кожної години роботи за ВДТ. При цьому, згідно пункту 5.9 у випадку, коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи не повинна перевищувати 4 години. Тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 40 годин (КЗОТ, ст.50), тобто 8 годин на день.

Скажіть, будь ласка, якою повинна бути відповідність площі приміщень книгосховищ та зон обслуговування кількості бібліотечних фондів та кількості всіх категорій читачів?

Шановні колеги, радимо звернутись до видання „Правила техники безопасности в библиотеках” (М.,1976. – 204 с.). Наводимо витяг з даного видання:

5.17. Состав помещений и расчетные показатели для определения площадей помещений обслуживания читателей следует определить по таблице 3 „Состав помещений и расчетные показатели для определения площадей обслуживания читателей”:

Помещения обслуживания читателей

Расчетные показатели площади в кв. м. на:

1 читателя

1000 ед. хранимых фондов открытого доступа

Читальные залы

Общие

2,4 (2Х)*

5,0 (4,5)

Научные (отраслевые)

3,0

 

Специализированные отделы:

а) справочно-библиографический, технической литературы и патентов, научно-методический

2,7

6,0

б) иностранной литературы, искусства, периодической печати

3,0

5,0

Абонемент**

1,8

4,0

Кабинет групповой работы читателей

3,0

4,0

* в скобках даны расчетные показатели для библиотек с фондом до 50 тис.

** расчетное число читателей, одновременно находящихся в абонементе, принимается в процентах от общего числа читательских мест. В библиотеках с фондом от 2000 до 5000 тыс. единиц хранения – 5%, от 300 до 1000 тыс. единиц хранения – 10%.

5.23. Площадь помещений хранения и расчетные показате­ли для определения площадей помещений хранения следует определять в соответствии с составом фондов и оборудовани­ем библиотеки по таблице 7 «Площади помещений хранения»

Наименование материала, подле­жащего хранению

Оборудование для хранения

Единица, к которой отнесен расчетный показатель

Расчетный показатель площади, кв.м

Книги

а) Стационарный, семиполочный, одноярусный стеллаж

1000 ед. хр.

2,5

б) Стационарный двухъярус­ный стеллаж

1000 ед. хр.

1,5

в) Стеллажи компактного хранения

1000 ед. хр. *

1,25

г) Стационарный для открытого доступа

 

4,5

Журналы (подшивки и отдельные номера)

Шестиполочный стеллаж

10000 ед. хр.

2,7

Газеты

Специальный двенадцатиполочный стеллаж (на полке не более 5 подшивок по высоте)

100 месячных подшивок

0,84

Материалы групповой обработки

Стационарный шестиполочный стеллаж. Вертикальное хранение в коробках (350х245х180)

1000 коробок

2,5

Ноты:а) стандартные издания;б) листовочные издания

Шестиполочный стеллаж. Пятиполочный архивный стеллаж, хранение горизонтальное в коробках, в два ряда

1000 изданий1000 листовок

1,350,25

Грампластинки

Пятиполочный стеллаж, хранение вертикальное в коробках и пакетах

1000 пластинок

0,45

Фотодокументы и микрофильмы

Стационарный семиполочный стеллаж, хранение горизонтальное в металлических коробках**

100 коробок

0,85

Научно-техническая документация

Пятиполочный архивный стеллаж, хранение вертикальное в папках

1000 папок

4,0

Чертежи и изографика

Шкаф с выдвижными ящиками, хранение горизонтальное

1000 стандартных листов

0,6

Карты

Хранение подвесное на штангах

10 карт размером 2000х1500 мм

0,7

* для диапозитивов и научно-справочных библиотек – 1,54 кв.м

** принимаются коробки Ф 276 мм по ГОСТ 4097-64 для хранения отдельных рольных микрофильмов различной длины

Я працюю в Інтернет-центрі. Обслуговую користувачів. Будь-ласка, підкажіть умови роботи на комп'ютері. Тобто які повинні у мене бути перерви.

Режим праці на персональних комп’ютерах регламентують „Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин”, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 10.02 1999 р. N 21. Так, згідно п. 6.1 „ Режим праці та відпочинку тих, хто працює з ЕОМ”, визначається в залежності від виконуваної роботи відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 10.12 1998 р. № 7 визначають Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ у розділі 5.

Абзац 2 п. 5.7 визначає: „2) Оператори електронно-обчислювальних машин – виконують роботу яка пов’язана з обліком інформації одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов’язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням та виконується у вільному темпі”. Це найбільше відповідає Вашим посадовим обов’язкам.
Згідно п. 5.8 ...для операторів із застосуванням ЕОМ, слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години роботи. Можливо Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ варто внести до Колективного договору.


Питання з бібліографії


Як правильно подавати у бібліографічному описі законодавчі та нормативно-правові акти? Наведіть, будь-ласка, приклад. Що спочатку пишеться - Закон України чи сама назва, наприклад, "Про господарські товариства"?

Законодавчі та нормативно-правові акти описуються на заголовок форми. Це означає, що першим елементом опису є умовно-сформульований заголовок, який складається з назви країни та виду матеріалу. Наприклад: Україна. Закони. Закон України "Про господарські товариства": За станом на 10 жовт. 2003 р. /Верхов. Рада України.- Офiц. вид.- К.: Парлам. вид., 2003.- 34, [2] с.- (Закони України).

Расскажите про серию "Выдающиеся деятели Украинской книги"

У 1993 р. Національна парламентська бібліотека України започаткувала видання серії "Видатні діячі української книги". На цей час видано і підготовлено до друку 7 біобібліографічних нарисів – Ю.Меженко, М.Ясинський, В.Дорошенко, Л.Биковський, С.Маслов, Ф.Максименко, М.Плевако, І.Бойко, В.Бабич, М.Яшек, Р.Жданова, Н.Рева, М.Слободяник, Є.Бабич, Г.Швецова­-Водка, А.Корнієнко.

Відбір імен до серії здійснюється за таким основним принципом — міра приналежності даної особи до власне української культури. Національна приналежність певної персоналії розглядається через призму його культурно-історичної значимості.

Кожний біобібліографічний нарис будується так: спочатку подається біографія діяча, де характеризуються в загальних рисах усі аспекти його життя та діяльності, наступні розділи присвячені висвітленню окремих найзначущих і типових для цього вченого напрямків його діяльності на ниві бібліографії, бібліотечної справи, книгознавства тощо. У кінці кожної персоналії подаються хронологічні покажчики його основних праць, та література про нього, а також іменний покажчик до всього видання.

Ця серія є важливим джерелом (поряд з виданими бібліотеками бібліографічними покажчиками про відомих бібліографів, діячів книги і т.ін.) для подальшого глибокого вивчення їх життя і діяльності. Автори при написанні цієї серії використовують найрізноманітніші публікації в Україні і за її межами, а також матеріали, що зберігаються в бібліотеках, архівах, музеях, особисті архіви і т. ін.

Запропоновані в серії портрети-нариси про діячів української книги, де кожний з них виступає неповторною особистістю, дадуть можливість усвідомити ту велику роль цих скромних і тихих трудівників, життя яких не балувало особливою увагою, визнанням заслуг, а часто було тернистим, тяжким, нерідко в еміграції, на чужині.

З 2002 р., коли випуски стали присвячуватись бібліографам – нашим сучасникам, серія називається „Провідні діячі української книги”.

У наукових розвідках, як правило, теоретичні питання тісно переплітаються з практичними. Нариси — це та бібліографічна криниця, звідки можна черпати пізнання з питань теорії, історії, методики й організації бібліографії, бібліотечної справи, книгознавства тощо.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Патока В. Дослідження спадщини українських бібліографів: історія і сучасність// Вісн. Книжк. палати. ­ 2003. ­ №1. ­ С.21­23. ­ Про серію „Видатні діячі української книги”. ­ С.22.

 2. Королевич Н., Патока В. Персоналії визначних українських бібліографів // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики: Доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., 25­26 серп. 1995 р. ­ Л., 1996. ­ С.359­364. ­ Про серію „Видатні діячі української книги”. ­ С.363.

Питання автоматизації

Де можна знайти методику організації електронного каталогу та автоматизованих баз даних бібліотеки?

Зверніть увагу на публікацію „Настоящее и будущее электронного каталога» в журналі Библиотека, 1996р. №10. стор.32-35.

Шановні колеги, буду вдячна за інформацію щодо комп’ютерних бібліотечних систем. Де знайти інформацію про вартість, як практично придбати?
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПравила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів
Терміни, що використовуються по тексту Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в системі «Інтернет – банкінг», слід...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодическая разработка подготовлена преподавателями Школы в рамках проекта Створення спеціалізованого Інтернет-вузла для осіб з обмеженими фізичними можливостями”, поддержанного Посольством Королевства Нидерландов, Международным фондом «Відродження»
В книге представлены методические разработки, которые используются в Компьютерной реабилитационной Школе для инвалидов при общественном...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПрограмма розширенного доступа и обучения в Інтернет / Internet Access and Training Program (iatp)
Для этого необходимо продумать некоторую стратегию, т е возникает проблема навигации в Интернет, которая включает приобретение основных...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconДовідка про вивчення та узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду України про відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
Податок на додану вартість як один із головних податків, на якому базується податкова система України, є предметом широких дискусій...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconУкраїнська Зернова Асоціація
Ми ж вирішили поспілкуватися із самими зернотрейдерами, аби дізнатися, наскільки критична склалася ситуація. На запитання гу відповідає...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconАпаратне забезпечення персональних комп’ютерів
Комп’ютерна техніка стрімко проникає практично у всі сфери людської діяльності, вона стала незамінним атрибутом робочого місця науковця...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconН. Т. Задорожна Інститут засобів навчання апн україни
Наведено приклад впровадження запропонованих підходів, концепцій інформаційних технологій при проектуванні, розробці та керуванні...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconОписание программы для конструирования вязаных изделий Версия 0 для Windows
Назначить основные и контрастные цвета для аккуратного машинного островного вязания?
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница