Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
НазваниеВіртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
страница4/7
Дата31.08.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
§bЕлектронний ресурс
§fІн-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Фонд історії та
розвитку комп'ютер. науки та техніки при Будинку вчених НАНУ
§gЗа матеріалами експозицій Б.М.Маліновського, В.Б.Бігдана, Т.І.Малашок
210 ••§a[К.]§cLemma§cКвазар-Мікро§d2003
215 ••§a1 електрон. опт. диск (CD-ROM)§d12 см§eДод. (11 с.)
300 ••§aНазва з етикетки диску
606 ••§aІнформаційні технології§xІсторія§xУкраїна
606 ••§aКомп'ютери§xІсторія§xУкраїна
686 ••§aЗ81г(4УКР)§2rubbk
686 ••§aЗ973.2г§2rubbk
702 ••§aМаліновський Б.М.
801 •0§aUA§bНПБУ§c20050405§gpsbo
801 •1§aUA§bНПБУ§c20050405
801 •2§aUA§bНПБУ§c20050601§gpsbo
801 •3§aUA§bНПБУ§c20050601§2ukrmarc
899 ••§aНПБУ§kDt-§j386§hЗ
998 ••§aDt386§z20 грн
999 •0§vфйл§z20050405

Скажіть, будь ласка, як правильно відображати матеріали із збірників у довідково-бібліографічному апараті бібліотеки (систематичному каталозі або систематичній картотеці статей). Чи потрібно розписувати всі збірники і всі матеріали з них?

Зважаючи на досить обмежену кількість надходжень нової літератури, а також з метою найбільшого розкриття фондів, збірники обов’язково бібліографічно опрацьовуються. Каталожні картки з описами статей краще представити за системою знань в систематичному каталозі, хоча і досі фахівці сперечаються щодо їх місцезнаходження.

Якщо кількість матеріалів значна, можливо, варто зробити окрему картотеку статей із збірників.

Підкажіть, будь ласка, де можна знайти ББК для обласних бібліотек із змінами та доповненнями після 1991 року в електронному чи друкованому вигляді.

Рекомендуємо звернутись до книготорговельної фірми, що працює з Росією та замовити ці видання.

Наприклад, ми давно працюємо з фірмою „Елга” (vadim@elga. kiev, ua), яка на наше прохання повідомила про наявність деяких посібників на цей момент.


ББК. Средние таблицы. Вып. 2 /Ванская Г. –М.: Либерея, 2005. – 560 с.

121 грн.

ББК. Средние таблицы. Практ. пос. Вып.1. Дополнения и изменения. – М.: Либерея, 2002. – 64 с.

15.80 грн.

ББК. Средние таблицы. Практ. пос. Таблицы типовых делений общ. примен.. – М.: Либерея, 2002. – 256 с.

45.10 грн.

Порадьте, будь ласка, які краще всього придбати таблиці ББК російською мовою для масової бібліотеки з фондом 55 тис.?

В публічній бібліотеці з фондом 55 тис. доречно користуватися такими таблицями ББК:

Библиотечно-библиографическая классификация. Рабочие таблицы для массовых библиотек. М.: Либерея, 1999. - 688 с.

Шановні колеги, порадьте будь ласка, де можна придбати нові таблиці ББК на українській мові для масових бібліотек.

На жаль, нових таблиць ББК для масових бібліотек українською мовою не існує. У Національній парламентській бібліотеці України використовують видання «ББК. Рабочие таблицы для массовых библиотек» (М.: Либерея, 1997) та «Доповнення і виправлення до ББК: Таблиці для масових бібліотек: Рекомендації» (К., 1992).

Скажіть, будь ласка, чи проводиться в бібліотеці робота відносно адаптації існуючих бібліотечних класифікаційних систем або відносно розробки власної. Якщо частково проводиться така робота, то в яких документах це висвітлено.

Зважаючи на те, що класифікаційну систему ББК для наукових бібліотек свого часу розробляли Державна бібліотека СРСР ім. В.І.Леніна, Державна публічна бібліотека ім. М.Є.Салтикова-Щедріна, Бібліотека АН СРСР, Всесоюзна книжкова палата, право внесення доповнень і виправлень у дану бібліотечно-бібліографічну класифікацію належить авторам.
Проте, у 1992 році Державною бібліотекою України розроблено Доповнення і виправлення до таблиць ББК із суспільних наук та таблиці територіально-типових ділень. Вони дозволили відобразити документи національної тематики у фондах, каталогах і картотеках обласних універсальних наукових бібліотек відповідно до умов розвитку суверенної України, її історії, економіки, культури.

У 1993 р. вийшли Рекомендації етнічних типових ділень сучасних народів світу (ЕТД): Таблиці для обласних бібліотек відповідно до соціально-економічних змін у світі.
Крім того, у 2002 р., спираючись на “Библиотечно-библиографическую классификацию: Рабочие таблицы для массовых библиотек”. – М., 1997, відділом каталогізації розроблено таблиці “Держава і права. Юридичні науки” для внутрішнього використання з поглибленою деталізацією.
Оскільки в сучасних інформаційних умовах індекси ББК є ще і одним з пошукових елементів в електронних каталогах, для розширення пошуку Національною парламентською бібліотекою України розроблено Інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ), за допомогою якого можна знайти документ за необхідним предметом (темою). Наповнення тезауруса - 35800 термінів, на сьогоднішній день є електронна версія доповнень до ІПТ, яка нараховує 3724 терміни.

Нормативно-регламентуюча документація

До попереднього питання про виробничі норми в бібліотеці, які діють на сьогодні в Україні? Якщо дуже застарілі, чи правомірно використовувати російські Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках (Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 3 февраля 1997 г. N 6)

В Україні до цього часу не прийняті норми часу на роботу, що виконується у бібліотеці. Проте, згідно з Постановою Верховної Ради України „Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”, можна користуватись документами, прийнятими за радянських часів до прийняття відповідних документів. Таким чином, вказаний Вами документ вже не підпадає під дію даної постанови і офіційно неправомірно його використовувати.

Скажіть, будь ласка, в зв’язку з закінченням експерименту щодо застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, які норми слід використовувати при плануванні роботи бібліотеки на 2007 рік?

Норми на основні бібліотечні процеси можна взяти з довідників:
„Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках”. М.:Мин-во труда и социального развития Российской Федерации”, 1977 г., „Типовые нормы времени на работы,

віполняемые в библиотеках” (М.: Экономика, 1991г.).

„Норми на процеси бібліотечно-бібліографічної роботи Державної бібліотеки України”. К.:1992р.
Рекомендуємо взяти комплексні норми з довідника „Расчет бюджета рабочего времени для централизованных библиотечных систем» М.: 1989г.


Шановні колеги, нагадайте, будь ласка, діючи норми на процеси в бібліотечній роботі (особливо перевірка фонду бібліотек).


Норми часу на роботу, що виконується у бібліотеці, діють старі, прийняті ще за часів радянської влади. Що стосується перевірки бібліотечних фондів рекомендую використати методичну консультацію надруковану у збірнику „Актуальные вопросы библиотечной работы. Теория и практика”. М.: 1987 – с.156-169. При необхідності можемо надіслати електронну копію.

Де можна знайти інформацію про норми відстані між стелажами в бібліотеці, якщо маєте цю інформацію, буду вдячна за конкретну відповідь.

Згідно з правилами пожежної безпеки в Україні (затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 №126): поздовжні проходи між стелажами, а також між стелажем та стіною повинні бути не менше 0,8 м завширшки. Головний прохід повинен бути не менше 1,2 м, а прохід між торцями стелажів та стіною – не менше 0,45 м завширшки.

Чи є які нормативи, для бібліотекарів, щодо читачів в чорнобильській зоні, якщо є то на основі яких документів?


Нормативи, щодо обслуговування читачів в чорнобильській зоні, відсутні.

Яким чином обчислюється норма на робочі місця у читальних залах?

При розрахунках робочих місць у читальних залах пропонуємо звернутись до довідника „Правила техніки безпеки у бібліотеках”, що були затверджені ще у 1975 році.

Відповідно до нормативних показників та вимог щодо проектування новобудов, реконструкції будівель та приміщень бібліотек кількість робочих місць у приміщеннях для читання залежить від загального обсягу фонду бібліотеки, а саме:

Загальний фонд у тис. одиницях зберігання

Кількість місць для читання

5

8

10

14

15

26

25

36

50

60

75

90

100

120

150

160

200

210

300

260

400

300

500

360

750

450

1000

550

2000

800

3000

1200

5000

1200 та більше

Просим Вас ответить каковы настоящие нормы нагрузки на одного библиотекаря в публичной библиотеке?

Публічні бібліотеки і дотепер керуються у своїй діяльності Тимчасовими типовими штатами централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР, які були затверджені наказом № 53 Міністерства культури СРСР ще 29 січня 1979 року.
Відповідно інструктивного документу у відділі обслуговування центральної бібліотеки для дорослих при кількості читачів більше ніж 1500 та 26 тис. книговидач за рік окрім посад передбачених типовими штатами, додатково вводяться штатні одиниці бібліотечних працівників із розрахунку одна штатна одиниця на кожні наступні 750 читачів та 13 тис. книговидач за рік; 0,5 одиниці бібліотечного працівника на кожні наступні 400 читачів і 8 тис. книговидач за рік.

У центральній міській (районній) бібліотеці для дітей при кількості читачів понад 1200 і 24 тис. книговидач за рік понад посад, передбачених типовими штатами, додатково вводяться штатні одиниці бібліотечних працівників із розрахунку одна штатна одиниця на кожні наступні 600 читачів і 12 тис. книговидач за рік; 0,5 одиниці бібліотечного працівника на кожні наступні 350 читачів і 7 тис. книговидач.

У сільських бібліотеках-філіях при кількості читачів понад 500 і книговидач понад 10 тис. за рік до затвердженої по типовим штатам кількості бібліотечних працівників вводиться додатково ще 0,5 одиниці бібліотекаря на кожні наступні 250 читачів і 5 тис. книговидач за рік.

Яке навантаження читачів на одного бібліотечного працівника сільської бібліотеки, якщо бібліотека знаходиться в Чорнобильській зоні ?

Нормативи навантаження читачів на одного бібліотечного працівника сільської бібліотеки не мають виключення, як напр. обслуговування читачів в чорнобильській зоні. Проте це може бути вирішено на місцевому рівні, зважаючи на скорочення населення та інше.

Які кількісні показники по навантаженню на бібліографа у відділах обслуговування (читачів, книговидача)?


Згідно „Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” (вип.81. „Культура та мистецтво”), бібліограф „здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів”, тобто забезпечує відповіді на інформаційні запити. Як це має позначитись на показниках навантаження по книговидачі чи читачам? Якщо ж питання стоїть, скільки він може виконати інформаційних запитів, то зверніться до норм на робочі процеси бібліографа.

Подскажите, пожалуйста, должна ли библиотека сама рассчитывать нормы времени на проверку фонда?

Розраховувати норми часу на перевірку книжкового фонду нема потреби, так як вже існують нормативні матеріали. Зокрема, це видання "Нормативные материалы по труду для централизованых библиотечных систем". – М.: 1989. Інша справа, що сьогодні підготовлено українські "Тимчасові норми... " і на виконання наказу МКіТ Вам необхідно при плануванні їх використати і до 1 червня 2006 р. дати зауваження, щодо їх відповідності Вашим реальним умовам і можливості подальшого використання.

Якими офіційними документами нормується навантаження на завідуючу філією (сільською, міською) і бібліотекаря? Якими нормативами керуватися при складанні штатного розпису?

Єдиним офіційним документом, що визначає норми навантаження бібліотечного працівника залишаються „Временные типовые штаты централизованных библиотечных систем Министерства культуры СССР», затверджені 29.01 1979р. Згідно цього документу показники навантаження на одного бібліотечного працівника (у т.ч. завідуючу філією) – 750 читачів і 13тис. книговидач. До речі, за цим документом на сільську філію взагалі не передбачається завідуюча.


Поясніть, будь ласка, чим керуватись при плануванні масових заходів, яку кількість потрібно провести за рік, і скільки часу відводиться на їх підготовку?

Нам відомо лише з старих норм: конференція - 50-60 годин, літературна гра – 14 годин. А літературний вечір?


Плануючи роботу на поточний рік уважно прорахуйте витрати бюджету робочого часу на всі складові своєї діяльності: обслуговування користувачів (що є основною функцією бібліотеки), інші процеси, що забезпечують цю роботу (інформаційна – збір та узагальнення фактографічної інформації, робота з фондом (заходи по його збереженню, розкриттю, комплектуванні на основі картотеки незадоволеного попиту), ведення довідкового апарату, взаємодія з громадськими організаціями, владними структурами, ЗМІ, рекламна діяльність. Залишиться небагато. Бібліотекознавці взагалі вважають, що на масову роботу має бути виділено від 10 до 15 % загального бюджету робочого часу. До речі, згідно довідника „Нормативные материалы для централизованных библиотечных систем” (Москва. 1989г.) на конференцію слід планувати 97,5г., на літературний вечір 64,5. Можливо тому наші зарубіжні колеги полюбляють такі форми роботи, як „годину читання”, коли дітям просто читають книжку, або годинну зустріч для дорослих „Обговорюємо книжку”.

Не могли бы вы подсказать, каким документом в Украине нормируется количество обслуживаемых компьютеров?

На жаль, ми не знайшли потрібного Вам документа в Україні. Знаємо лише, що Міністерством праці и соціального розвитку Російської Федерації Постановою № 28 від 23 липня 1998 р. були розроблені норми часу на роботи по сервісному обслуговуванню ПЕОМ. Можливо, наведені там розрахунки допоможуть Вам вирішити питання.

Прошу надати інформацію, яка повинна бути обов'язкова нормативно-регламентуюча документація діяльності інформаційно-бібліографічного відділу.

Обов’язковими нормативними документами, що регламентують діяльність інформаційно-бібліографічного відділу є:
1. Положення про відділ
2. Положення про сектори
3. Посадові інструкції
4. Положення про СКС
5. Положення про Абетковий каталог на підсобний фонд відділу
6. Положення про СБФ
7. Положення про БД
8. Паспорт БД
9. Технологічні інструкції по веденню БД
Прим. Пункти 7, 8 та 9 мають місце, якщо відділ формує власні бази даних. Але в залежності від функцій, задач відділу та статусу бібліотеки можливі ще ряд інструкцій (Положення про бібліографічне інформування індивідуальних та колективних абонентів, калькуляції на платні послуги тощо).


Существует ли какой-нибудь нормативный документ по учету книговыдачи электронных документов.


Документом, що регламентує видачу електронних документів є Стандарт 7.20-2000 "Бібліотечна статистика" де примірником для електронних видань рахується дискета або оптичний диск, видача яких обліковується на загальних підставах. Інформація отримана з інтернету не обліковується як книговидача. Обліку підлягають тільки видача власних баз даних бібліотеки, або придбані та поставлені на бухгалтерський облік.

В якому документі можна дізнатися про строки зберігання щоденників роботи, планів та звітів, читацьких формулярів?

„Минимум библиотечной техники в массовых библиотеках» М.: Книга. 1969. С. 31. Пункт 160.

Методичне забезпечення

Чи враховується кількість користувачів Інтернет-центру та звернень на сервер при віднесенні бібліотеки до групи оплати праці

Згідно п.7.4 стандарту 7.20-2000 „Библиотечная статистика” , „Единицей учета пользователей, обращающихся в библиотеку или орган НТИ через электронные информационные сети, является код пользователя (лица или организации), зафиксированные на сервере библиотеки или органа НТИ», а п.7.4.1 «Учет общего числа пользователей, обращающихся в библиотеку или орган НТИ через электронные информационные сети, осуществляется по количеству неодинаковых кодов лиц и организаций, зарегистрированных на сервере библиотеки или органа НТИ”.

Таким чином, користувачі Інтернет-центру враховуються на загальних підставах, а віртуальні користувачі - тільки в тому випадку, якщо вони зареєстровані на сервері. Кількість звернень на сервер згідно п.8.2 вищевказаного стандарту відноситься до обліку відвідувань і жодним чином не впливає на визначення групи оплати праці бібліотеки.

Буду щиро вдячна за матеріали по інноваціях, а саме: творчі лабораторії, майстер-класи.

Сьогодні у професійній літературі часто зустрічаються посилання на нові форми підвищення кваліфікації. Проте методики щодо їх організації ми не зустрічали.

Судячи з описів творча лабораторія – це, швидше за все, школа передового досвіду, проте збагачена певними інноваційними моментами. Визначається база проведення творчої лабораторії, коло її учасників. Вони попередньо готуються до обговорення визначеної проблеми: знайомляться з темою занять, вивчають рекомендовані матеріали, аналізують побачене на місці проведення занять. Це може бути: апробація нових форм інформаційного забезпечення населення, створення інноваційної моделі бібліотеки „Дивосвіт”, організація кімнати-музею народознавчої тематики „Верніть рукам і серцю пам”ять”, експеримент по організації мережі і структури бібліотеки тощо. Учасники засідання творчої лабораторії активно обговорюють напрацьований досвід щодо вирішення поставленої проблеми, визначають можливі шляхи її реалізації в практику роботи.

Майстер-клас В умовах фінансової скрути виникають нові форми навчання. Однією з них є майстер-клас, коли для проведення занять з певного напряму бібліотечної діяльності запрошують фахівця високого рівня, можливо з іншого міста чи країни. Мета проведення майстер – класу це надання учасникам зустрічі найновішої як вітчизняної так і зарубіжної теоретичної і практичної інформації, узагальнення наявного досвіду, визначення перспектив розвитку.

Це може бути одно чи дводенна програма, розрахована на слухачів, що вже мають певний досвід роботи. Учасники отримують короткий конспект з визначеної тематики, який доповнюється показом (при наявності технічних засобів) інформаційних матеріалів, що більш доказово розкривають тему. В процесі занять запрошений спеціаліст застосовує активні форми навчання: рольові ігри, тренінги, проводить тестування. Фахівці спільно обговорюють тему занять і враховуючи місцеві особливості приймають рішення.

Як результат – одночасне підвищення кваліфікації спеціалістів-практиків, можливість модернізації певних процесів, а також прийняття адміністративних рішень, що будуть зрозумілі і підтримані персоналом.

Пропонуємо також звернути увагу на окремі матеріали:

• Кулаченко В. Образование не знает границ //Библиополе.- 2004.-№1. – С.1-5.

• Проект „Уверенный библиотекарь” (Экспресс-метод обучения сельских библиотекарей основам паблик рилейшнс) Приложение к статтье Т.Н. Хурамовой „Участие библиотеки в местном самоуправлении” //Справочник руководителя учреждения культуры.-2004.-№5.- С.24-43.

Инна Алексеевна! Напишите, пожалуйста, Ваше мнение о работе Школ передового опыта. Есть ли у вас сведения о функционировании ШПО в других библиотеках Украины, ваши рекомендации по работе ШПО в современных условиях?

На мою думку, багатолітня практика проведення ШПД дещо застаріла і сьогодні практично не проводиться в бібліотеках України. Можливо цьому „посприяли” фінансові труднощі ( щоб зібрати людей на базі проведення ШПД, а ще і попередньо приїхати, аби вивчити досвід, узагальнити його, підготувати належним чином базу), можливо, невміння і небажання шукати щось нове, можливо і певний занепад методичних служб. Проте, останнім часом все-таки спостерігається підйом професійної активності, бажання вчитись. Стали популярними майстер-класи, коли досвідчений спеціаліст день чи два працює з фахівцями, „розкручує” їх на цікаві повідомлення, узагальнює почуте. Стають популярними проведення виїзних семінарів, тренінги тощо. Все це має елементи проведення ШПД, але вже в осучасненій формі.

Підкажіть, будь ласка, яку організаційну структуру має виставка-персоналія, як вірно скласти її план побудови, визначити розділи.

Книжкова виставка хоча і є авторською розробкою, у той же час передбачає певні закономірності, логіку розкриття теми, певну послідовність викладу матеріалу. Підібрана література має відповідати назві виставки. Якщо, наприклад, Ви ставите виставку під назвою „Геній українського народу”, присвячену Т.Г.Шевченку, то представлені матеріали мають довести це – Шевченко як поет, як художник, як громадський діяч. Перший розділ виставки визначає і пояснює наступні розділи.
Якщо це виставка персоналія, то пропонуємо піти за логікою алфавітного каталогу. Спочатку твори автора, щоб зрозуміти і показати значимість особи, далі матеріали про його життя і творчість; біографічні дані, спогади сучасників, критичні статті. Якщо продовжити тему виставки, присвяченої Т.Шевченко, то її неможливо розпочати зі статей про нього, хіба що вона буде мати назву „Критичний погляд на...” Навіть у цьому випадку важко зробити логічний ряд, з чого починати: зі скандальних, останніх за хронологією, по алфавіту? Крім того, зверніть увагу на композиційне рішення, підбір ілюстрацій, цитати, звернення до читачів. І головне. Не забудьте дати посилання, якщо є бажаючі дізнатись більше про персону якій присвячено виставку, то варто звернутись до певних розділів каталогу.


Підкажіть, будь ласка, які оптимальні показники обертаності, книгозапезпеченості, читаності взагалі, а також згідно розподілу літератури за змістом, прийнятно використовувати в наш час для публічної бібліотеки, з фондом - 103500, та кількістю читачів 7000. Нажаль, наша бібліотека не має в повному обсязі подібної старої літератури та зовсім немає нових рекомендацій від методичних центрів.


Оптимальні нормативи щодо показників читаності, книгозабезпеченості та обертаності були рекомендовані ще у кінці 70-х рр. минулого століття (зверніться до книжки „Библиотечные фонды” (под. ред. Ю.Н. Столярова, Е.П. Арефьевой. – М., 1979. – С. 86-89).

На сьогоднішній день за стандартами ІФЛА публічні бібліотек в світі мають прагнути до таких показників: нові надходження на 1000 жителів – 250 нових видань (не примірників), книговидача на 1000 жителів – 900 примірників, книгозабезпеченість: 2-3 томи на одного жителя, обертаність книжкового фонду – 5, оновлення фонду за 5 років має становити – 40% від книжкового фонду. Але вітчизняні бібліотеки таких оптимальних показників не досягають.

Критерієм якісного комплектування фонду є робота без відмовлень на запити користувачів. Нагадуємо, зараз порівняння показників, що характеризують фонд бібліотеки здійснюється на основі середньообласних, середньодержавних показників у розрізі певного типу бібліотек.

Якими документами регламентується робота внестаціонарних пунктів обслуговування районної бібліотеки?

Робота внестаціонарних пунктів обслуговування і досі регламентується п.10 „Временних типовых штатов централизованных библиотечных систем Министерства культуры СССР”, які затверджені наказом Мінкультури СРСР 29 січня 1979р., №53 та параграфом 2 „Техникой работы централизованной библиотечной системы”.

Если читатель пользовался каталогами и картотеками библиотеки самостоятельно, т.е. без помощи дежурного библиографа, учитывается только его посещение? Существует мнение, что следует учитывать помимо посещения и выполнение справки, даже в случае самообслуживания. Какие методические рекомендации или регламентирующие документы освещают этот вопрос?

У питаннях обліку довідково-інформаційної роботи пропоную керуватись ГОСТом 7.20-2000, п.11, або „Організацією роботи ЦБС”, розділ 4.

Де можна узнати про новинки іноземної фахової літератури з бібліотекознавчих питань?

Будь ласка, уважніше ознайомтесь з нашим сайтом. Вже чотири роки ми ведемо рубрику „Нові надходження статей зарубіжної фахової періодики” у розділі ”Бібліолоція”. Отримати повний текст, або його переклад можна за замовленням.

Прошу проконсультувати з питання типологізації читачів ОУНБ. Кого вважати науковцями, спеціалістами? Викладачі вузів - науковці? Чи можуть студенти стаціонару 4,5 курсу вважатися спеціалістами?

За законом - вченим є фізична особа, яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати), або яка за основним місцем роботи професійно займається науковою діяльністю. Обов’язкове наукове звання. Студенти стаціонару 4,5 курсу не є спеціалістами, а згідно Бoлонському процесу визначення „спеціаліст” взагалі щезає. Залишається бакалавр і магістр.

Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться со знаменательными и памятными датами на 2007 г.

Зверніть увагу на видання „Календар знаменних і пам’ятних дат” ІУ кв. 2006р. Там у додатках представлені найбільш значущі дати наступного року. У випадку, якщо Ви не маєте цього видання, „Календар знаменних і пам’ятних дат” на 2007р. виставлено на сайті НПБ України (http://www.nplu.org/)

Короткий перелік знаменних дат на 2007 рік:

http://profy.nplu.org/news/calendar07-sm.htm


Будь ласка, порадьте, як правильно складається "Акт на списання матеріальних цінностей", зокрема, комп'ютерної техніки (вінчестера).


При списанні матеріальних цінностей рекомендуємо дотримуватися таких документів: „Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ”, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства станом на 26.09.2003 р.); актом за типовою формою № 3-2 "Акт списання", форма та порядок складання якого затверджена наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 N 130 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 962/5183.

Але цю роботу має виконувати бухгалтер Вашої установи.

Платні послуги

Хто має право розраховувати ціни на платні послуги для бібліотек? Чи має право це робити бібліотекар?

Бібліотекар має право розраховувати ціни на платні послуги, але, зважаючи на відповідальність, краще, щоб ці розрахунки робив фахівець (економіст чи бухгалтер)

Як розраховуються ціни на платні послуги? З чого складається калькуляція? Де саме відбувається оплата? Чи потрібен у бібліотеці касовий апарат?

Рекомендуємо звернутись до спільного Наказу МКіМ України, Мін-ва фінансів та Мін-ва економіки № 732/306/152 від 21.ХІІ 1999р. „Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв”.

Хотіли ввести пеню за затримку бібліотечних видань (10 коп. за кожну добу), адже методів впливу на боржників недостатньо, та прокуратура називає наші дії незаконними. Хто з нас правий і як це можна підтвердити

Ви абсолютно праві і сьогодні штрафні санкції застосовуються у більшості публічних бібліотек України. Право на це дає Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (№1561-ІІІ від 16.03.200-р.) , ст.20 „Права бібліотек” , де чітко оговорено „визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у т.ч. пені за порушення термінів користування документами”

Крім того, Типові правила користування бібліотеками в Україні було доповнено пунктом 3.9 згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001р. у такій редакції: 3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

Надаючи платні послуги, ми маємо право укладати договір з підприємством, організацією на виконання бібліотечної послуги. Чи є у нас юридичне право укласти такий договір з фізичною особою?

Так. Згідно ст.639 Цивільного кодексу України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо оформлення договору не встановлені законом. Правочини між фізичною і юридичною особою рекомендується вчиняти у письмовій формі (крім правочинів, що повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, напр. зробити ксерокопіювання однієї-двох сторінок документа) згідно Ст. 206, 208 Цивільного кодексу України.

Шановні колеги! Чи має право бібліотека державного учбового закладу надавати платні послуги (за вартість формуляра, "нічний абонемент")?

Відомі два документи, що дозволяють надавати платні послуги. Це Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97 р. та Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1180 від 28.07.2003 р. Якщо у першому документі є пункт про надання послуг в оформленні реєстраційних документів користувачів бібліотеки, то у другому така послуга відсутня.

Бібліотеки нашої бібліотечної системи надають користувачам платні послуги, ці кошти ми здаємо на свій рахунок у банк, а тепер за послугу банк бере з нас 2 гривні, суми у нас мізерні, особливо у сільських бібліотек 10-20 гривень на місяць, які теж здають на наш спільний рахунок, лише на своє прізвище на квитанції, з чого ми потім і підраховуємо загальну суму. Чи не можете Ви поділитися досвідом, як вийти з цієї ситуації, адже втрата грошей для нас недопустима. Чи є якийсь вихід?

 З Вашого питання виникло ряд питань і у нас. Тому пропонуємо цю роботу проводити відповідно Постанови Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” (№637 від 145 грудня 2004р.) і можливо варто заключити договір на готівкове обслуговування з іншим банком.

Шановні колеги! Як на вашу думку, чи має право бібліотека продавати власну базу даних по договору іншій бібліотеці? До яких законодавчих документів можна звернутися?

Бути категоричними у своїх думках не можемо, з огляду на те, що з Вашого звернення не зовсім зрозуміла ситуація. Адже це може бути спільне користування БД, можливо її тиражування, а, можливо, Ви взагалі втрачаєте авторські права на неї і припиняєте подальшу роботу... Чи не краще провести це як платну послугу згідно „Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами” від 28 липня 2003р. № 1180? За більш конкретною інформацією рекомендуємо звернутись до вченого секретаря НПБУ Розколупи Наталії Іванівни за тел. 278 42 16.


Моделі бібліотечного обслуговування


Рішенням сесії районної ради ліквідовано ЦБС.

Якими директивними матеріалами користуватися при визначенні посадових окладів працівників сільських бібліотек?

Який штат працівників повинен залишитися в РБ та РДБ і які посадові оклади повинні бути у спеціалістів?

(до ліквідації ЦБС оплата праці проводилася по 3 групі-користувачів за 2003 рік обслужено 33000, книговидача-560000 прим.)

Згідно Закону України „Про внесення змін до закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (1561-111 від 16.03.2000р.) стаття 9 стверджує, що „Центральні бібліотеки – головні бібліотеки регіонів, які зобов’язані формувати, зберігати та надавати у користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій”. Таким чином, функції центральних бібліотек залишаються незмінними і при децентралізації, коли головні фахівці центральної бібліотеки окрім визначених функцій аналізують та узагальнюють дані щодо книжкових фондів для Держкомстату України.

У той же час є випадки, коли при децентралізації скорочення штатів у районних бібліотеках відбувається за рахунок саме тих посад, які забезпечували централізовані процеси: комплектаторів, каталогізаторів, бібліографів, організаторів внутрішньосистемного книгообміну тощо.

Вже є практика, коли комплектаторів і каталогізаторів переводять у штат районного відділу культури і вони там займаються комплектуванням фондів самостійних сільських бібліотек.

Як правило, посада одного методиста залишається у центральній бібліотеці, бо вона була у штаті районної бібліотеки і до централізації.

Оплата праці працівників у випадку децентралізації здійснюється за показниками кожної окремої бібліотеки.

Якщо самостійна публічна бібліотека не підпадає і під IV категорію (10-25 тис. користувачів та 210-525 тис. прим. книговидачі), то оплата праці здійснюється взагалі без врахування категорійності на загальних підставах.

Що стосується оплати праці сільських бібліотекарів, то її збільшення, що передбачено державою в цьому році, або переведення працівника на повну ставку, повністю залежить від стану місцевих бюджетів і відповідних рішень місцевих органів влади.

Якими законодавчими та нормативними актами можна скористатися для захисту централізації? (Із ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу" та змінами до закону, "Положенням про Централізовану бібліотечну систему" ознайомлені). Вдячні за кваліфіковані поради.

Підставою для збереження ЦБС, крім названих Вами документів, можна ще бути:

  • лист Міністерства культури і мистецтв України від 26.10.2001 №12-525254/17 “Про фінансування централізованих бібліотечних систем”;

  • лист Міністерства фінансів України від 27.06.2002 №042301/13-3380 “Щодо фінансування централізованих бібліотечних систем”.

Просимо роз'яснити чи є правомірним об'єднання публічних і шкільних бібліотек на базі бібліотек відділу освіти. Видано доручення РДА про об'єднання 18-ти публічних бібліотек з шкільними при тому що в кожному з цих населених пунктів населення становить від 1000 до 5000 жителів. Чи повинні питання реорганізації бібліотек різних відомств узгоджуватись з своїми центральними відомствами? (Міністерство культури, мистецтва і туризму, Міністерство освіти). Чи має право відділ культури передавати бібліотечні фонди централізованої бібліотечної системи у відділ освіти адже це дві різні відомства. Якщо ні то вкажіть, будь ласка, нормативно-правові документи. З нетерпінням чекаємо відповіді адже 14 липня відбудеться сесія районної ради, ми хотіли б мати юридичну оцінку об'єднання бібліотек різних відомств на базі райвідділу освіти.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПравила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів
Терміни, що використовуються по тексту Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в системі «Інтернет – банкінг», слід...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодическая разработка подготовлена преподавателями Школы в рамках проекта Створення спеціалізованого Інтернет-вузла для осіб з обмеженими фізичними можливостями”, поддержанного Посольством Королевства Нидерландов, Международным фондом «Відродження»
В книге представлены методические разработки, которые используются в Компьютерной реабилитационной Школе для инвалидов при общественном...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПрограмма розширенного доступа и обучения в Інтернет / Internet Access and Training Program (iatp)
Для этого необходимо продумать некоторую стратегию, т е возникает проблема навигации в Интернет, которая включает приобретение основных...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconДовідка про вивчення та узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду України про відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
Податок на додану вартість як один із головних податків, на якому базується податкова система України, є предметом широких дискусій...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconУкраїнська Зернова Асоціація
Ми ж вирішили поспілкуватися із самими зернотрейдерами, аби дізнатися, наскільки критична склалася ситуація. На запитання гу відповідає...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconАпаратне забезпечення персональних комп’ютерів
Комп’ютерна техніка стрімко проникає практично у всі сфери людської діяльності, вона стала незамінним атрибутом робочого місця науковця...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconН. Т. Задорожна Інститут засобів навчання апн україни
Наведено приклад впровадження запропонованих підходів, концепцій інформаційних технологій при проектуванні, розробці та керуванні...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconОписание программы для конструирования вязаных изделий Версия 0 для Windows
Назначить основные и контрастные цвета для аккуратного машинного островного вязания?
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница