Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
НазваниеВіртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
страница3/7
Дата31.08.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

На яку максимальну суму можна списати літературу, втрачену з відкритого доступу бібліотеки-філіалу (фонд 17 900 екз.)?


Законодавчими документами списання літератури, втраченої з невідомих причин в умовах відкритого доступу бібліотеки-філіалу, не передбачено. Вам слід користуватися пунктами 11, 12 Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” (від 10.08.2001р. №142/181).

Существуют ли ограничения при определении временных рамок проведения переучета: неделя, месяц, год? Если фонд большой и предстоит реорганизация и объем работы по нормам времени займет полгода, можно ли в приказе указать эти сроки? Где в инвентарной книге ставить отметку о переучете, если уже не осталось живого места, инвентарки 50-х годов, книги переучтены множество раз?

Якщо це підтверджується нормами часу на перевірку фонду, то, очевидно, необхідно і вказати термін перевірки. Інша справа, що більшу частину роботи можна проводити не закриваючи бібліотеку для користувачів. При розрахунках бюджету часу керуйтесь методичною консультацією, надрукованою у збірнику „Актуальные вопросы библиотечной работы. Теория

и практика”. М.: 1987. – С. 156-169.


Щодо другого Вашого питання, можливо варто доклеювати до сторінки інвентарної книги листки з певною кількістю граф, що дозволить ще декілька разів провести переоблік. Це рішення провести через наказ, або внести у методичне рішення, яке звичайно розробляється перед початком переобліку. Саме у цьому методичному рішенні вказуються всі етапи роботи, визначаються конкретні терміни на їх виконання, обговорюється де мають бути відмітки і якого кольору на документі та в облікових документах тощо.


Які критерії відбору враховувати при відображенні книжкового фонду в електронному каталозі? Чи доцільно вносити літературу за попередні роки, чи відображати поточні надходження та цінні видання?


Критерії відбору літератури для внесення до електронного каталогу залежать від багатьох чинників. По-перше, це місія Вашої бібліотеки – академічної чи публічної, її спеціалізація. Це стратегічний план розвитку бібліотеки, і звичайно, технічні аспекти: наявність техніки, фахівців, матеріальні можливості.


Проте, виходячи з практики діяльності публічної бібліотеки, вважаємо за доцільне відображати в електронному каталозі, в перше чергу, поточні надходження, цінну літературу, краєзнавчу. Зважаючи, що ретроконверсія вимагає попередньої звірки каталогів з фондом, можливо варто починати з літератури найбільш запитуваної: довідкової та тієї, що становить бібліографічне ядро фонду.

Цікавий досвід з цього питання Дніпропетровської ОУНБ. Підготувавши книжкову виставку “Шевченкіана в ОУНБ”, куди ввійшла література з усіх відділів бібліотеки (а це близько тисячі томів) спеціалісти вирішили зразу ввести її до електронного каталогу.

Більш детально це питання висвітлене на сторінках фахових видань, зокрема останні публікації: Библиотека. – 2003. – №2. – С.45–48; Библиотечное дело. – 2003. – №6. – С.20 –22.

Отличается ли акт списания книг, утерянных читателями от акта списания по другим причинам (тот же состав комиссии или нет)?

Так, відрізняється. При списанні книг, загублених читачами, застосовуються два паралельних акти: один про списання втрачених книг, другий – про прийняття книг взамін загублених. Порядковий номер загубленої книги, номер формуляра читача, який втратив книгу з першого акту має співпадати з відповідними номерами другого акту. Обов’язково в обох актах проставляється сучасна вартість книги, що дозволяє проконтролювати рівноцінність заміни загубленої книжки.
Що стосується складу комісії по списанню літератури, все залежить від бібліотеки, її штату, тощо. У типовій публічній бібліотеці діє, як правило, єдина комісія.


Каким образом производится списание кино-фото-фоно документов (диафильмов, грампластинок)? Причины и порядок списания и уничтожения.


Списання кіно-фото-фоно документів (діафільмів, грамплатівок тощо), здійснюється у відповідності з діючими „Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” (від 10.08.2001 р. №142/181) та форми опису на вилучення з бібліотеки морально застарілої та фізично зношеної літератури (не потрібне викреслити), що додано до „Типової інструкції про порядок списання основних засобів бюджетних установ” (наказ Головного управління Держказначейства України, Мінекономіки України від 02.12.97 №126/137).

Зазначені документи списуються за такими причинами: зношені (тобто ті, що не придатні для використання), застарілі за змістом та такі, яких не виявлено під час перевірки фондів. Документи також можуть бути передані по книгообміну як зайві дублетні примірники.

В один акт на списання можна включати документи лише одного виду: платівки або слайди тощо.

В акті про списання документів за причиною зношеності вводиться спеціальна графа, де помічається, який саме дефект має документ (тріснута, стерта про платівку тощо). Рік виготовлення документа не може бути підставою для такого списання, адже якщо дотримуватись правил зберігання належним чином, то термін зберігання може бути досить тривалим (нормативи зберігання не розроблені).

В акті проставляється також інвентарний номер, назва, зазначена раніше, та проіндексована вартість документа.

Що стосується причини списання застарілих за змістом, то сюди можна віднести лише ті документи, в яких пропагується національна ворожнеча, насильство, порнографія, ненормативна лексика тощо.

Списання таких документів у зв'язку з нестачею здійснюється за окремими актами на загальних підставах одночасно з актами на книжкові фонди.

Якщо у попередні роки деякі такі документи не були заінвентаризовані, обліковувались лише сумарно, то вони списуються за сумарними актами (на зразок списання журналів).

Що стосується нових надходжень, то їм слід надавати інвентарний номер.

Списані за актами документи передаються до організацій по утилізації вторинної сировини. Квитанції про здачу додаються до відповідних актів.

Як оцінювати видання, що надійшли в фонд бібліотеки як подарунки (вітчизняні та іноземні), тобто яку ціну книги проставляти?

Відповідно п.1.24 „Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ” (затверджено Наказом Державного казначейства України 17.07.2000 № 64 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 №30) ) „Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.
Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Оцінка необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" При отриманні необоротних активів, що були у користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в „акті прийняття цінностей”.

Уточните, пожалуйста, правомерно ли заключение библиотекой договоров на поставку литературы с несколькими поставщиками, договора до 30 000грн. каждый, без тендера, при общем лимите финансирования 100 000 грн.

Ні, не правомірно, оскільки у даному випадку відбувся поділ предмета закупівлі ( ч.3 ст,14 Закону України „ Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, Наказ Мінекономіки від 27.06.03 № 165 „Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти” ( із змінами).

Прошу поділитися досвідом проведення тендеру по придбанню літератури на рік.

На Ваш запит повідомляємо, що проведення тендера по придбанню літератури здійснюється у відповідності із:

 1. Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (Із змінами і доп., внесеними Законом України від 16.01.2003 року №434-IV ),

 2. Листом Мінекономіки та з питань Європейської інтеграції України від 20.07.2003 за № 19-36/1414 „Щодо врегулювання окремих аспектів здійснення державних закупівель”,

 3. Наказом Мінекономіки та з питань Європейської інтеграції України № 128 від 20.05.2003 р., зареєстровано в Мінюсті України 4.06.2003 р. за №438/7759 „Про затвердження Порядку приймання та публікування оголошень щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені „Дійсних державних закупівель””,

 4. Наказом № 130 від 25.05.2003р. „Про затвердження форм оголошень стосовно державних закупівель та інструкції щодо їх заповнення ” (зареєстровано в Мінюсті України 3.06.2003р. за №427/7748).

 5. Формою оголошення про проведення відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затверджено наказом Мінекономіки з питань європейської інтеграції України 20.05.2003р. № 130);

 6. Формою оголошення про результати проведення торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти наказ від 20.05.2003 №130.

 7. „Інструкцією щодо заповнення форми оголошення про результати проведення торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”,

 8. „Інструкцією щодо заповнення форми оголошення про проведення попередньої кваліфікації”,

 9. Наказом Мінекономіки з питань Європейської інтеграції України № 141 від 02.06.2003р. (зареєстровано в Мінюсті України 18 червня 2003 року за № 491/7812); „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства з питань державних закупівель”;

 10. Постановою Кабінету Міністрів України від 2.06.2003 р. № 819 „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державних закупівель”.

При складанні списків документів на вилучення з фонду бібліотеки, чи потрібно проставляти їх проіндексовану вартість? Якщо так, то який механізм індексації вартості документів, виданих до 1991 року?


В актах на вилучення документів з бібліотечних фондів обов’язково після графи “визначена вартість” вводиться графа “проіндексована вартість”.

Проіндексована вартість, тобто фактична вартість кожного окремого примірника документа, що вилучається, встановлюється з врахуванням всіх постанов Уряду про індексацію та звірки з ринковою вартістю аналогічних документів.

Наводимо зазначені постанови у хронологічному порядку їх прийняття та джерела інформації:

 • “Про порядок індексації основних фондів (у зв’язку з підвищенням цін). Постанова КМ України № 598 від 3 серпня 1993р.: Урядовий кур’єр (УК): 19.05., 1993р.;

 • “Порядок проведення індексації балансової вартості основних фондів…(Постанови, наказ Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна України) : УК: 16.07, 1994р.

 • “Порядок проведення індексації основних фондів” на 01.01.94р.” (Наказ Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну України від 24.01.1995р. № 21/6/111/70/ : УК: 04,02,1995р.;

 • “Про проведення індексації основних фондів та визначення розмірів амортизованих відрахувань на повне їх відновлення в 1995р” (Постанова КМ від 17.01.1995р. №34 : УК, 21.01.1995р.

Поясніть, будь ласка, яку літературу можна вважати морально застарілою (критерії відбору) у розділах ББК:
1 - марксизм-ленінізм;
6/8 - суспільні та гуманітарні науки;
і (особливо) художня література.
Який порядок її списання з бібліотечного фонду вузівської бібліотеки? На підставі яких законодавчих актів та інструктивних документів можна провести це списання?


Причина списання як „морально-застарілі цінності”, присутня в документах бухгалтерського обліку, але критеріїв, як визначати документи, щоб вони відповідали такій причині, ми не зустрічали. У той же час, згідно Закону про бібліотеки і бібліотечну справу, списувати літературу з ідеологічних причин не маємо права. Тому публічні бібліотеки посилаються на інші причини, наведені у „Типовій інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” (від 10.08. 2001р. №142/181). Художню літературу, що згідно книжкових формулярів, не запитувалась декілька років, але знаходиться у гарному стані, намагаємось передати до обмінного фонду, або, за згодою засновника, передати до військових частин, будинків ветеранів, тюрми.


Как правильно принимать замену утерянным книгам? Если книга стоила 200 00 грн. и заменить ее такой же невозможно?

Відповідно до п.3.5 Типових правил користування бібліотеками в Україні (Із змінами та доп., затвердженими Міністерством культури і мистецтв України від 25.05.2001 р.) користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. Також п.2.6 передбачає „рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки у читальному залі”. Даний інцидент є порушенням правил.
Книги взамін загублених не обов’язково можуть бути абсолютно ідентичні. Багато бібліотек практикують приймати документ приблизно однаковий за змістом, обсягом, поліграфічним оформленням та соціальним значенням.

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какой инструкцией по проверке библиотечного фонда руководствоваться, если мы проверяем подсобные фонды (от 5 тыс. до 13тыс.) чаще, а не в общем весь фонд раз в 10 лет (от 100тыс. до 200 тыс.) по имеющемуся проекту Инструкции по учету библиотечного фонда.

Проект Інструкції по обліку бібліотечного фонду, на жаль, ще не є законодавчим документом. Тому ви маєте користуватись „Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу” № 90 від 30.10.1998р.

На який документ можна посилатися при списанні заборгованої літератури у випадках: смерті; зміни прізвища, а також місця проживання в межах України; виїзду за кордон...(окрім довідки з адресного бюро)?

Див. Цивільний кодекс України: ст. 257, 608, 835.


Згідно проекту "Інструкції з обліку бібліотечних фондів України", пункт 3.1., періодичні видання підлягають обліку, але на баланс не беруться. Просимо прокоментувати лист Держказначейства України від 22.09.05, N 07-04/1827-7745 про віднесення періодичних видань до бібліотечних фондів.


Проект „Інструкції з обліку бібліотечних фондів України” залишився проектом, тому на нього не можна посилатися. НПБ України не має повноважень коментувати документи Держказначейства, але слід зазначити, що лист не вважається нормативно-правовим актом. Таким документом є Наказ Держказначейства України (остання редакція № 181 від 30 вересня 2005 р.), згідно з яким придбання періодичних видань відбувається за кодом 1131.

За більш детальним роз’ясненням радимо звернуться до Міністерства культури та туризму.

Подскажите, пожалуйста, каким нормативным документом можно воспользоваться при составлении Инструкции по работе с документами временного хранения (методические пособия, карты и т.д.)

Мусимо визнати, що ніколи не було примірної Інструкції по роботі з документами тимчасового зберігання. Лише окремі моменти роботи з ними прослідковувались в інших Інструкціях, що стосуються бібліотечних фондів. Тому вважаємо, що Вам слід розробляти власну Інструкцію, виходячи з Статуту бібліотеки, положення про фонди, відповідних інструкцій, умов зберігання книжкового фонду.

Подскажите, пожалуйста, если в библиотеке была уже проведена индексация балансовой стоимости книжного фонда в 1996 году, согласно Пост. КабМина Украины от 16.05.1996 № 523,то разве нужно еще раз ее проводить по требованию бухгалтерии, учитывая индексы инфляции? А это не много и не мало, а 150 тыс. ед. Да и базы данных в библиотеке нет.

Так, згідно пункту 1.7 Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ проводиться індексація. Проте, рекомендуємо звернути увагу на лист Державного казначейства України від 17.05.2005р. №07-04/950-4121. У цьому документі дано формулу індексації. Вказано, що за наказом керівника установи створюється комісія, яка і вирішує доцільність проведення індексації. У випадку, якщо значення коефіцієнту індексації не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Які обмеження у кількості примірників чи сумі діють при списанні морально застарілої чи фізично зношеної літератури?

Див. п. 11 Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ за №142/181 від 10.08.2001р.

Шановні колеги, надайте консультацію з приводу індексації брошурного фонду.

Згідно Наказу Державного казначейства України від 4 листопада 2004р. за №194 „Про затвердження роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та роз’яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету” за кодом 1131 обліковується придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань. Вважаємо, що брошури, що надходять до бібліотеки, теж обліковуються за цим кодом і на інвентарний облік та на балансову вартість не беруться. Інвентарний облік брошур з зазначенням їх вартості здійснюється у бібліотеках вибірково, за рішенням дирекції або ради по комплектуванню (наприклад, якщо це брошура краєзнавчого характеру). У тому випадку, якщо у Вашій бібліотеці є брошури, що пройшли інвентарний облік, мають певну визначену ціну, то індексація їх вартості проводиться згідно п.39 „ Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ”, затвердженої наказом Державного казначейства України 17 липня 2000р. за №64.

На підставі якого документа брошури не підлягають балансовому обліку?

Відповідно до нормативних актів Державного казначейства, зокрема, наказу від 10.12.99. № 14 „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” книги, що входять до складу бібліотечних фондів, обліковуються на субрахунку 112. Згідно з ДСТУ 3017-95 „Видання. Основні види. Терміни та визначення” за матеріальною конструкцією брошури відносяться до книжкових видань (п.7.1), а згідно з міждержавним стандартом „Библиотечная статистика”, брошури беруться на облік як окремі видання (п.4.1). Отже, виходячи з вищесказаного, брошури підлягають балансовому обліку.

Я працюю в ВАТ в відділі стандартизації з нормативними документами (наприклад: ГОСТ, ДСТУ та інші), тобто це спеціалізована література для інформаційного забезпечення діяльності інших відділів. Який порядок списання матеріальних цінностей з балансу, чи повинна закріплюватись матеріальна відповідальність за працівником відділу стандартизації. Чи можливо віднести витрати цього випадку до статті калькуляції "Загальновиробничі витрати". Чи можливо деякі видання віднести до терміну "мало цінний інвентар".

Для більш конкретної відповіді, необхідно знати: як традиційно склалась робота з фондом у відділі, який встановлено порядок обліку документів і за якими формами, (можливо частина фонду обліковується індивідуально, інша – сумарно, тобто методом групової обробки), як Ви приймали цей фонд (індивідуально чи сумарно). Доступ до документів – відкритий чи закритий, чи ізольоване приміщення для фонду, доступ до якого обмежений. Особливе значення має форма власності установи в якій Ви працюєте, адже, згідно загальних правил, порядок списання конкретного документа повинен відповідати тому порядку, за яким він у свій час брався на облік.

Якщо фонд вашого відділу обліковується як бібліотечний фонд, то Ви маєте керуватись наведеними нижче документами.

Так, згідно п.4.8 (пп. 4.8.1 та 4.8.2 а саме „Спеціальні види нормативних документів” (Межгосударственный стандарт. ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика») ці документи облікуються в примірниках і назвах. Ті документи, що були видані в одній видавничій папці (обкладинці) з визначеною на папці загальною ціною, облікуються як один примірник і одна назва. то його списання здійснюється згідно вимог цього ГОСТу.

Порядок списання фонду здійснюється у відповідності з „Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” (Затв. наказом Держказначейства України та Мінекономіки України № 142/181 від 10.08.2001 р. зареєстр. в Мінюсті України 5 вересня 2001 за № 787/5978 ) зокрема див. п.п. 10; 11; 12.

Форми актів подаються у „Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів” (затв. наказом головн. Управління Держказначейства України та Держкомстату України від 02.12.1997 р. № 125/70 зареєстр. в Мінюсті України 22 грудня 1997 р. За № 612/2416).

Питання про вашу повну або часткову матеріальну відповідальність повинні були розглядатись, коли вас призначали на цю посаду. Бібліотечні працівники, наприклад, несуть часткову матеріальну відповідальність за фонд у разі виявлення нестачі при перевірці. Повна матеріальна відповідальність працівника визначається у разі виявлених зловживань за рішенням суду. Більш докладно ці питання висвітлено у ст.130 „Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників” у „Кодексі законів про працю України: науково-практичний коментар. – Харків: 2003р.

Уважаемые коллеги! Не могли бы вы нам помочь в решении одной проблемы. В дар от читателя мы получили литературу дореволюционного периода, которая была куплена лет 10 назад в другой библиотеке (видимо, дублетная, через платные услуги) с ее штампами. Можем ли мы принять в свой фонд литературу со штампами другой библиотеки (сотрудник той библиотеки штампы погасил, перечеркнув их).

Наявність на документах, що даруються бібліотеці, печаток інших бібліотек потребує від бібліотеки-отримувача певної перевірки для усунення можливих непорозумінь.
Якщо ця бібліотека і зараз функціонує у Вашому регіоні, варто з нею зв’язатись і з’ясувати обставини, за якими вона позбавилась цих книг.

Ви вважаєте, що ці книги бібліотекою могли бути продані через платні послуги. Звертаємо Вашу увагу на те, що такі операції здійснювались у відповідності з «Положением о порядке организации передачи населению книг, других произведений печати и иных материалов из библиотечных фондов» (Приказ МК СССР и Госкомиздата СССР № 341/294 от 23.08.1988 г.). Зокрема, у п.2.6. „Положення...” зазначено, що штемпелі (печатки) бібліотек..... повинні бути погашені спеціальними штампами, виготовленими за замовленнями бібліотек, на яких вказується „Повна назва бібліотеки”, „Дозволено до продажу”, Акт № ... від ... і „Підпис”.

Отже, якщо ці книги дійсно зняті з облікових документів бібліотеки-власника (колишнього) і відповідають профілю Вашої бібліотеки – прийміть ці книги як дарунок.

Существуют ли на сегодняшний день новые нормативные документы, касающиеся замены утерянной читателями литературы?

З останніх документів можна використати „Типові правила користування бібліотеками в Україні” №275 від 05.05.1999р. Із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001р.


Как определяется компенсация за потерю библиотечной книги? Правомерно ли применение кратности? Какой порядок учета и использования штрафов и пени?


Порядок розрахунку з бібліотекою у випадку втрати книги визначається Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, затвердженими Наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.1999 р. Так, згідно п. 3.5 "користувач, який втратив або пошкодив документ... повинен замінити його аналогічним чи документом визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою."


Щодо другої частини Вашого запитання п. 3.9 вище згаданого документу свідчить: "у разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою".

Скажите, пожалуйста, какими нормативными документами необходимо руководствоваться при разработке "Положения о порядке хранения периодических изданий"

Якщо я правильно зрозуміла, "Положення..." стосується термінів зберігання, одиниць збереження періодичних видань, тоді варто користуватись аналогічними документами, Гостом 7.20-2000, прийнятою в бібліотеці інструкцією щодо термінів зберігання центральної, місцевої періодики, які мають бути роблені з врахуванням вимог "Правил техники безопасности в библиотеках" тощо.

До акту на видання, що вибувають як застарілі або зіпсовані, в бухгалтерію одночасно додається квитанція із заготівельних організацій вторинної сировини про їх одержання. Як бути, якщо таких пунктів прийому немає в сільській місцевості, навіть в райцентрі?

Згідно П.5 „Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” списання здійснюється шляхом продажу, безоплатної передачі або ліквідації (на підставі акту). Зважаючи, що покриття витрат, пов’язаних з організацією транспортування списаної літератури практично неможливе і економічно недоцільне (ст.20) списання варто провести на основі акту про ліквідацію.


Поясніть, будь ласка, чи діє норма списання документів залежно від кількості надходжень?

Чи треба дотримуватись балансу кількість надходжень-кількість списаних документів, наприклад, протягом кварталу, року, коли за різних обставин (браком коштів, тощо)надходження мають непланомірний характер? Адже застарілої та зношеної літератури не меншає.

Ви маєте постійно працювати з книжковим фондом, особливо у відкритому доступі, намагаючись звільнитись від морально застарілої та зношеної літератури. Звичайно ця робота активізується у літній період, коли кількість читачів зменшується. При списанні слід керуватись „Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” №142/181 від 10.08.2001р., згідно якої списання відбувається не за кількістю документів, а на певну суму.

Скільки разів на рік можна списувати морально застарілі книги?

Кількість разів списання морально застарілої літератури не передбачена жодною інструкцією. Це самостійно вирішує бібліотека у залежності від функцій бібліотеки (академічна чи публічна), книжкового фонду, плану роботи.

На якій підставі (акт, наказ, рішення) і згідно якого положення чи інструкції можливе повернення у фонд бібліотеки книг, що не втратили інформаційну цінність, але були списані із бібліотечного обліку з різних причин в попередні роки і виявленими в наявності під час переобліку книжкового фонду.

Рішення про це у формі наказу повинен прийняти орган, якому підпорядкована бібліотека (управління культури, керівник учбового закладу, тощо). Література оформлюється як нові надходження з новими інвентарними номерами. Попередній інвентарний номер перекреслюється. Також, мають бути прийняті заходи запобігання подібних випадків у майбутньому.


Чи правомірним є запис в Книгу сумарного ЦБС під одним номером декількох партій, що надійшли з різних книжкових магазинів впродовж місяця


НІ!!! Кожна партія, що отримана з різних книжкових магазинів впродовж місяця і навіть протягом одного дня повинна отримати самостійний, окремий порядковий номер запису в першій частині Книги сумарного обліку новим рядком.

Обов'язково ознайомтеся з виданням Минимум библиотечной техники в массовых библиотеках. - М.: Книга, 1969. - С. 9.


Питання каталогізації

Якими документами користуватися бібліотекарям при веденні абеткового каталогу українських і російських книг (адже інструкція бібліотеки ім. В.Короленка є лише поштовхом до роздумів, а не до дії)?

При веденні абеткових каталогів українською і російською мовами фахівці НПБ України користуються „Єдиними правилами опису творів друку і організації алфавітного каталогу для невеликих бібліотек”. – Харків.: Редакційно-видавничий відділ книжкової палати України,1972 та документом прийнятим міжбібліотечною каталогізаційною комісією „Розстановка в алфавітному каталозі карток з описами творів друку російською та українською мовами”. – К.: 1975.

Методичні рекомендації ХДНБ ім. В.Короленка, що розміщені на сайті бібліотеки, в окремих положеннях суперечать абетці українського правопису в ухваленому у 1993 р. „Українському правопису”. Нашу думку підтвердили і фахівці Інституту української мови НАН України під час консультації 22.07.2004 р.

Шановні колеги, допоможіть нам у вирішенні такого питання. СКС нашої бібліотеки нараховує близько 1 тис. карток, що стосуються різних періодів історії культури. Розміщення за допомогою СТД -7 за окремими періодами історії не є зручним у зв’язку з особливостями навчального процесу у нашому ВНЗ. Нам було б бажано зібрати усі картки у одному підрозділі, окремим масивом. На вашу думку, за яким саме підрозділом ББК зручно розташувати цей масив: 63.3 чи 71. Якщо за підрозділом 63.3, як правильно деталізувати його

Рекомендуємо для кращого використання літератури з історії культури, розмістити її у розділі 63.3(0)-7 “Історія всесвітньої культури”. Це дасть Вам можливість зібрати разом літературу з історії культури окремих країн, народів і періодів.
У розділі 71 “Культурологія” збирати літературу з історії культури не варто, оскільки там збирається література лише з питань теорії культури.

А в розділі 63.3(0)-7 потрібно дати відсилання – “Теорія культури” див. 71.

У нас недавно об’єднані доросла і дитяча ЦБС в одну. Яка повинна бути в філіалах система каталогів, якщо фонди читальних залів об’єднані, а абонементи залишились окремо для дітей і дорослих?

З Вашого питання не зовсім зрозуміло, чи філії традиційно продовжують працювати окремо для дітей і дорослих, чи вони тепер мають загальне обслуговування і пройшла відповідна реорганізація книжкових фондів?

Об’єднання дорослої і дитячої ЦБС в єдину, очевидно проходило згідно наказу відділу культури, у якому мали бути визначені питання щодо процедури об’єднання. Так, мало бути визначено з якого числа, з якого інвентарного номеру індивідуального та партії сумарного обліку книг починає працювати реорганізована ЦБС. Очевидно тепер при єдиному комплектуванні варто почати новий ряд каталогів. Алфавітний каталог, як обліковий має бути один. На зворотній стороні каталожної картки робити позначку, де саме, у якому відділі знаходиться книжка. Зважаючи на специфіку ведення систематичного каталогу для найменших читачів, який як правило оформлений з елементами ілюстрацій, а деякі назви подаються с анотаціями тощо, його слід все таки виділити і вести окремо. При веденні загального систематичного каталогу на картках опису дитячої літератури робити позначки, що визначають різні вікові групи.
Зважаючи на великі трудозатрати по об'єднанню ДБА бібліотек для дорослих і дітей за попередні роки, швидше всього їх варто законсервувати. В практиці об’єднання таких різних каталогів не проводилось.

Скажіть, будь ласка, в який підрозділ шифрувати податковий облік по ББК для масових бібліотек

Література з питань податкового обліку збирається під індексом 65.052.21 : Організація бухгалтерського обліку на підприємствах. (“Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие таблицы для массовых библиотек”. – М.:Либерея, 1997.)

Скажіть, будь ласка, куди потрібно систематизувати книги з безпеки життєдіяльності для публічних бібліотек?

Відповідно до таблиць класифікації “Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие таблицы для массовых библиотек. – М.:Либерея, 1997. - 688 с.” Національною парламентською бібліотекою України прийнято методичне рішення про систематизацію документів з безпеки життєдіяльності у розділі Ц 9 для наукових бібліотек та 68.9 для масових бібліотек.

Як можна зашифрувати Народні казки? Чи 82.чи 84?

Видання фольклору, до яких і належать народні казки, збираються під індексом 82 Фольклор. Фольклористика. Літературні казки (твори письменників) збираються у відповідних підрозділах 84 Художня література (твори).

1.Підкажіть будь-ласка скільки потрібно кг макулатури коли в акті 500 примірників. 2.Куди засистематизувати такі книги: Горовий В.Н.Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства;Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності/ за ред. Дурдинця В.В.

1. Зважте 10 прим. і помножте на 50.

2. Книга “Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності” індексується так: Х9(4УКР))ф1 для наукових бібліотек або 67.9(4УКР)ф1 для масових бібліотек; предметна рубрика – Держава і право – Україна – Інформаційні технології;

На книгу Горового В.М. “Особливості розвитку соціальних інформаційних баз українського суспільства” визначено два індекси: С.ф1+ А65 для наукових бібліотек або 60ф1 для масових бібліотек ( у таблицях для масових бібліотек немає відповідного індексу А65); предметні рубрики – Соціально-гуманітарні науки – Інформаційні технології; Інформаційне суспільство. Щодо індексу А65 НПБ України прийняла методичне рішення відкрити в систематичному каталозі розділ А Загальнонаукове та міждисциплінарне знання (напрями, науки, теорії, проблеми). Він поділяється на такі підрозділи: А4 Системні дослідження (теорія систем, системний аналіз, синергетика); А6 Інформатика та обчислювальна техніка, кібернетика, інформатизація та кібернетизація суспільства; А7 Глобальні проблеми сучасності (глобалізація, глобалістика); А8 Комплексне вивчення людини (людинознавство).

Підкажіть, будь ласка, в який розділ ББК класифікувати літературу по питаннях тендерів.

Тендери – конкурсні торги

Основний індекс за таблицями ББК для наукових бібліотек в НПБ України визначено таким чином:
У423.0 – 803.2 - Оптова торгівля – Організація
Наприклад:
1) Кузнецов К.В.
Настольная книга поставщика и закупщика: торги, конкурсы, тендеры.- М.:Альпина Паблишер, 2003.- 338 с.
У423.0 – 803.2
+ У584.30 – 803.42
2) Кузнецов К.
Конкурентные закупки: Торги, тендеры, конкурсы. – СПб. и др.: Питер, 2005. – 368 с.
У423.0 – 803.2
+ Х304.604 - Торгове право
3) Морозов В.В.
Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (тендерні процедури та контракти). – [К.]: Таксон, 2003.- 741 с.
У423.0 – 803.2я73-1
4) Сухадольский Г.А.
Тендеры. Вопросы и ответы. – М.: Вершина, 2004.- 189 с.
У423.0 – 803.2я9

Якщо у книзі розглядається питання міжнародного аспекту тендерів, індекс буде таким:
У584.30 – 803.42 Міжнародна торгівля – Організація
Наприклад:
1) Державні закупівлі: тендери (національні й міжнародні аспекти): Метод. посіб. / Авт.: Покрещук О.О. та ін. – К.: Зовнішня торгівля: Автограф, 2003. – 383 с.
Х516.14 – 32 Міжнародна торгівля – Право
+ У9(4УКР)843 – 803.42б4 Міжнародна торгівля – Організація –
Україна

За таблицями ББК для масових бібліотек література з питань тендеру систематизується залежно від аспекту розгляду проблеми:

а) економіка внутрішньої торгівлі
65.422
б) економіка зовнішньої торгівлі
65.428
в) правові аспекти міжнародної торгівлі
67.312.2

Якими документами керуватися при обліку і опису компакт-дисків?

У зв’язку з відсутністю в Україні національного стандарту щодо опрацювання електронних документів, відділом каталогізації НПБ України прийнято методичне рішення: при складанні БЗ на СД-ROM і дискети спиратись на міждержавний стандарт ГОСТ 7.82-2001 „Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов Общие требования и правила составления”. Що стосується обліку електронних документів, то згідно стандарту 7.20-2000 вони обліковуються як традиційні документи.

Роз'ясніть, будь ласка, систему формування зведених каталогів (баз даних) при інформуванні про склад обмінних фондів згідно Інструкції від 23.03.2005 р. Кому та в якому вигляді надсилати інформацію?

Згідно П.5.8 згадуваної Вами інструкції інформування здійснюється інформаційними бібліографічними списками, або каталогами, що передаються до бібліотек – методичних центрів відповідного рівня.

Надішліть, будь ласка, взірець опису компакт-диску.

У відділі каталогізації НПБУ електронні ресурси (компакт-диски, дискети тощо) описуються за внутрішньою інструкцією, складеною на основі ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
Приклад одного з описів:
Істоpія pозвитку інфоpмаційних технологій [Eлектpонний pесуpс] /Ін-т кібеpнетики ім. В.М.Глушкова HАH Укpаїни, Фонд істоpії та pозвитку комп'ютеp.науки та техніки пpи Будинку вчених HАHУ; За матеpіалами експозицій Б.М.Маліновського, В.Б.Бігдана, Т.І.Малашок.- [К.]: Lemma: Квазаp-Мікpо, 2003.- 1 електpон. опт. диск (CD-ROM); 12 см +Дод. (11 с.).
Hазва з етикетки диску.
20 гpн.

.Маліновський Б.М.
1.Інфоpмаційні технології - Істоpія - Укpаїна. 2.Комп'ютеpи - Істоpія - Укpаїна.
З81г(4УКР)
+З973.2г
-----------------------------------------------------------------------------

У форматі UNIMARC/UkrMARC:

01040nlm0•22002651i•450
001 ua.npbu:gen/1.228.138
005 20050601
100 ••§a20050405d2003••••||||1ukr|0190••••||
101 0•§aukr
200 1•§aІсторія розвитку інформаційних технологій
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПравила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів
Терміни, що використовуються по тексту Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в системі «Інтернет – банкінг», слід...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодическая разработка подготовлена преподавателями Школы в рамках проекта Створення спеціалізованого Інтернет-вузла для осіб з обмеженими фізичними можливостями”, поддержанного Посольством Королевства Нидерландов, Международным фондом «Відродження»
В книге представлены методические разработки, которые используются в Компьютерной реабилитационной Школе для инвалидов при общественном...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПрограмма розширенного доступа и обучения в Інтернет / Internet Access and Training Program (iatp)
Для этого необходимо продумать некоторую стратегию, т е возникает проблема навигации в Интернет, которая включает приобретение основных...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconДовідка про вивчення та узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду України про відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
Податок на додану вартість як один із головних податків, на якому базується податкова система України, є предметом широких дискусій...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconУкраїнська Зернова Асоціація
Ми ж вирішили поспілкуватися із самими зернотрейдерами, аби дізнатися, наскільки критична склалася ситуація. На запитання гу відповідає...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconАпаратне забезпечення персональних комп’ютерів
Комп’ютерна техніка стрімко проникає практично у всі сфери людської діяльності, вона стала незамінним атрибутом робочого місця науковця...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconН. Т. Задорожна Інститут засобів навчання апн україни
Наведено приклад впровадження запропонованих підходів, концепцій інформаційних технологій при проектуванні, розробці та керуванні...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconОписание программы для конструирования вязаных изделий Версия 0 для Windows
Назначить основные и контрастные цвета для аккуратного машинного островного вязания?
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница