Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
НазваниеВіртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку
страница2/7
Дата31.08.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Що входить в обов'язки прибиральниці бібліотеки навчального закладу. Тільки миття підлоги чи й витирання пилу зі стелажів?


Зверніть увагу на титульну сторінку методичного модуля бібліотеки. Там ми пропонуємо у випадку потреби використати сайт http://www.avers.dp.ua „Довідник кадровика”. Рекомендації досить конкретні.

В обов’язки прибиральниці входить те, що записано в її посадовій інструкції, яку вона мала підписати при оформленні на роботу. Хоча посадова інструкція розробляється тільки для службовця, що займає певну посаду, в останній час використовуються так звані „робочі інструкції”, де приводиться характеристика робіт для даної професії. Крім переліку робот, які визначені згідно тарифно-кваліфікаційного довідника його можна доповнити положеннями з інших інструктивних документів, у даному випадку що регламентують роботу бібліотеки (вимоги санітарно-епідеміологічної служби, технічні умови зберігання книжкових фондів).

Примірну посадову інструкцію додаємо.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УБОРЩИЦЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Уборщицы (наименование организации).

1.2. Под термином «Уборщица» имеется в виду непосредственная штатная уборщица Фонда или другой сотрудник, осуществляющий уборку помещений Фонда на постоянной или временной основе.

1.3. Уборщица подчиняется непосредственно Начальнику хозяйственной службы.

1.4. Уборщица должна знать:

 • правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых мест;

 • устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и приспособлений;

 • правила уборки;

 • назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств;

 • правила эксплуатации санитарно-технического оборудования;

 • перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;

 • правила внутреннего трудового распорядка;

 • правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Уборщица обязана осуществлять:

 • уборку помещений, коридоров, лестниц;

 • удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойку вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д;

 • сбор и транспортировку мусора и отходов в установленное место;

 • расстановку урн для мусора, их очистку и дезинфицирование;

 • чистку и дезинфицирование душевых, гардеробных, туалетов и других мест общего пользования;

 • приготовление моющих и дезинфицирующих растворов;

 • соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых местах.


3. ПРАВА


Уборщица имеет право:

 • получать моющие средства, инвентарь и обтирочный материал;

 • находиться в служебных помещениях Фонда до начала или после окончания рабочего времени с целью осуществления функциональных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 • необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей;

 • невыполнение приказов, распоряжений и поручений Генерального директора Фонда, его заместителей и своего непосредственного начальника;

 • нарушение Правил противопожарной безопасности и техники безопасности,

 • разглашение служебной и коммерческой тайны;

 • несохранность, порчу товаров и иных материальных ценностей, если несохранность, порча произошли по вине Уборщицы.

Подпись заместителя или юриста

На яку прибираєму площу до штату бібліотеки ЦБС вводиться одиниця прибиральниці?

Одна одиниця прибиральників встановлюється у бібліотеці на кожні 300 метрів площі, що прибирається і 0,5 одиниці на кожні наступні 150 м. площі. Джерело: Руководящие материали по библиотечному делу. Справочник. М.:”Книга”,1982р.с.104.

Крім того, місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів підвищуються на 10% згідно з п.3.5.14 наказу Міністерства праці та соціальної політики від 06.04.2001р. №161/137.

Чи мають право на скорочений робочий день працівники бібліотеки, яка розташована в напівпідвальному приміщенні?

Технічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги щодо робочих приміщень встановлюються державними будівельними нормами, державними стандартами, державними санітарними нормами та ін. актами. Зокрема, це ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99, СНиП ІІ-4-79. У випадку порушень цих вимог Ви маєте звернутись до санітарно-епідеміологічної служби, яка проведе експертизу і надасть висновок. На підставі цього документу Ви офіційно отримаєте право на скорочений робочий день, або взагалі закриття бібліотеки.

Может ли должность зав. отделом быть освобожденной от обслуживания в библиотеке 4 категории? Каким документом это регламентируется?

Для бібліотек 4 категорії вводяться посади зав. відділами з основних напрямів діяльності, одним з яких, безперечно, є обслуговування користувачів. На мою думку, абсолютно звільнити від обслуговування користувачів зав. відділом, яка і відповідає за цей напрям роботи, просто неможливо. По-перше, навряд чи у бібліотеках цієї категорії зав. відділом займається тим, що він має робити згідно „Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, вип.81, по-друге, зав. відділом повинен знати реальний стан обслуговування користувачів, з якими потрібно спілкуватись, проводити вивчення їх потреб та запитів. Великою мірою це залежить і від штатного розкладу, кількості людей які обслуговують користувачів. І головне, це регламентується посадовою інструкцією, з якою працівник ознайомився і підписав.


Допоможіть вияснити, яка найменша кількість осіб може бути у відділі, щоб ввести посаду завідувача? Група оплати – поза групою.


Сьогодні немає документів, що регламентують кількість працівників для введення посади керівника. Це рішення місцевої влади.

Шановні колеги просимо допомогти у вирішенні такого питання. Чи має право на пенсію за вислугу років працівник бібліотеки системи міністерства культури, які посади входять до переліку, що надає право на цю пенсію?

Закон України "Про пенсійне забезпечення", Стаття 52. "Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років" визначає перелік категорій громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Бібліотекарі не мають цієї пільги.

Шановні колеги! Допоможіть нам у вирішенні одного питання. У бібліотеці працюють фахівці, які мають вищу небібліотечну освіту. Чи є якісь нормативно-регламентуючі матеріали, які вказують на правомірність прийому на роботу "галузевиків", а також професійне зростання цих фахівців.

Згідно „Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336 (із змінами та доповненнями від 21.06.2006) п.10. Кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов'язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних категорій працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

Проте згідно п.11. Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.


Подскажите, есть ли на Украине заочные или дистанционные курсы повышения квалификации?

Питання до МКіТ, саме воно опікується системою підвищення кваліфікації

Чи набрали чинності доповнення до ст.29 ЗУ „Основ законодавства про культури” щодо поліпшення соціального захисту працівників культури

Статтю 29. Основ законодавства про культуру було доповнено новими частинами другою та третьою згідно із Законом України від 20.04.04 31694-ІУ. Нині діюча редакція цієї статті така:

Для професійних творчих працівників, діяльність яких пов'язана із шкідливим виробництвом, підвищеним ризиком, загрозою професійного захворювання, постійними роз’їздами та іншими несприятливими умовами, законодавством України визначаються особливі умови соціального захисту.

Працівники державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, які працюють і проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери з їх числа мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Дія частини другої цієї етапі не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону.

Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням відповідно до законодавства.

Заклади, підприємства і організації за рахунок власних коштів можуть встановлювати додатково, крім передбачених законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників культури.


(Основи законодавства, ВР України від 1992.02.14, № 2117-ХІІ "Основи законодавства України про культуру" Редакція від 2005.12.20)

Чи має право працівник бібліотеки на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з ювілейною датою в його житті: 40,50,60,70 років

1. Згідно Указу Президента України „Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” (від 2.ХІІ, 1995р. №1116/95) ювілеї вперше відзначаються у 50-річницю з дня народження і т.д.
2. Згідно п. 3 Наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” можна „надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік”.

Відпустки та додаткові відпустки для матері, яка виховує одна дитину інваліда, додаткова відпустка (одинока мати) не одержана за минулий рік. Відпустки сумісникам, які не використані за минулі роки та неоплачені. Чи мають право сумісники на додаткові пільгові відпустки?

Відповідаємо на одне із Ваших запитань. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (із змінами та доповненнями) одинокій матері, яка виховує дитину без батька щорічна відпустка надається за бажанням в зручний для неї час. У ст. 19 проголошено, що жінка, яка працює і має двох або більше дітей до 15 років, або дитину-інваліда... надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За роз’ясненням інших запитань, які у своєму тлумаченні можуть мати певні нюанси, радимо звернутись до юридичної консультації.

Чи має право адміністрація надавати меншу відпустку, ніж це зазначено в колективному договорі? Яку відповідальність вона за це несе?

Є Закон України „Про відпустки”, є колективний договір, де прописані певні пільги щодо їх надання і де прописана і відповідальність адміністрації, яка також визначається Законом України „Про колективні договори і угоди” від 01.071993р № 3356-ХІІ.

Скажіть, будь ласка, на яку кількість днів відпустки може розраховувати працівник бібліотеки, якщо він працює на 0,5 ставки і в нього ненормований робочий день.

Працівники, які за угодою з власником або уповноваженим ним органом працюють на умовах неповного робочого часу (ст. 56 КЗпП) мають право на відпустки нарівні з іншими працівниками, що згідно (Ст.6) Закону України „Про відпустки” „становить не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору”. Щодо надання додаткової відпустки за ненормований робочий день, то згідно ст.8 вищеназваного Закону тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором.

Прошу надати відповідь на запитання. Чи має право бібліотекар обласної універсальної наукової бібліотеку на пенсію як науковець?

Тільки у тому випадку, якщо зможе довести, що 70% робочого часу займався науковою роботою: власні наукові розробки, статті у наукових збірниках чи у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань, участь у наукових конференціях. Крім того, наукова робота бібліотекаря має бути ще підтверджена положенням про відділ, посадовою інструкцією тощо.

Просимо дати відповідь які підстави для відмінення в цьому році (2006 р.) компослуг для пенсіонерів бувших бібліотекарів і чи доречно буде з цього питання звернутись в Міністерство за допомогою в поверненні пільг?

Закон „Про Державний бюджет на 2006 рік” змінив порядок надання вказаної пільги. Згідно ст. 39 даного закону пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія) тощо, надаються лише працівникам, які мають право на податкову соціальну пільгу.

При цьому розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Податкові соціальні пільги визначені статтею 6 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб, за докладнішими роз’ясненнями звертайтеся до податкової інспекції. Цілком доречно звернутись і в Міністерство за допомогою в поверненні пільг.


Чи повинні отримувати бібліотечні працівники матеріальну допомогу на оздоровлення?


Надання матеріальної допомоги бібліотечним працівникам на оздоровлення здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298.

Керівнику бюджетної установи, закладу, організації надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надавати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік, за винятком матеріальної допомоги на поховання.

Крім того, згідно Закону України "Про колективні договори та угоди" визначаються взаємні виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією і працівниками підприємства. Питання щодо оздоровлення є складовою частиною колективного договору, який приймається рішенням всього колективу і затверджується відповідним відділом райдержадміністрації та керівництвом галузевої профспілки і з яким мають познайомитись всі члени колективу.

Якими нормативними документами потрібно користуватися при нарахуванні доплат бібліотечним працівникам на оздоровлення (Чорнобильська зона ІV) та 40% доплату за сумлінну працю?

Думаємо, що окремих нормативних документів при нарахування доплат бібліотечним працівникам на оздоровлення, які проживають у ІV Чорнобильській зоні, не існує – тільки на загальних підставах.

Питання доплат вирішується на основі Постанови КМ України від 30.08.02р. №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та відповідних наказів органів виконавчої влади, інших органів, у підпорядкуванні яких є бібліотеки.

Питання законодавчо-нормативного характеру щодо бібліотечних фондів

Какими регламентирующими документами должны пользоваться библиотеки при проверке библиотечных фондов? Существуют ли нормы естественных потерь для библиотечных фондов? Где с ними можно ознакомиться?


При перевірці книжкових фондів бібліотечні працівники повинні, перш за все, керуватись “Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” (затверджено наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08 2001 за -№ 142/181, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2001р. за № 787/5978). Зокрема, у пунктах 11, 12, 14,15 визначені причини, за якими дозволено списання та порядок списання документів, яких не вистачає за результатами перевірки, визначені суми нестачі.

Нагадуємо, що зразки актів на списання документів за причинами вміщено у “Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів” (затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997р. №125/70. Що стосується “норми природних витрат для бібліотечних фондів”, то така на законодавчому рівні не встановлена.

Чи є підстави у фінансових органів вимагати провести інвентаризацію фондів системи (230047 прим.) за декілька місяців від працівників бібліотеки і хто повинен вести сумарний облік фондів: бібліотека чи бухгалтерія ?

Відповідно до „Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ (Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.1998 р., Зареєстрованої в Міністерстві юстиції України № 728/3168 від 16.11.1998 р. Із змінами станом на 05.10.2005 р.), у п.1.5 наголошується: „Установи зобов’язані проводити інвентаризацію бібліотечних фондів – один раз у п’ять років”. Тому, не дивно, що фінансові органи можуть звернути Вашу увагу на необхідність дотримання такого правила.

Що стосується питання: „За який період можна зробити перевірку фонду бібліотеки обсягом 230000 одиниць?”, то такі розрахунки повинні зробити Ви самі, враховуючи структуру фонду, кількість працівників, які будуть задіяні в процесі перевірки тощо. Але радимо при проведенні підрахунків трудовитрат керуватись посібником „Актуальные вопросы библиотечной работы” (М., 1987. – С. 156-169).

Сумарний облік фондів веде бібліотека у „Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду”, бухгалтерія веде бухгалтерський облік.

Працюю у відділі комплектування. У 2007 році бухгалтерія вимагає проводити щоквартальний сумарний облік газет у примірниках. Чи правомірні такі вимоги ? Як бути в цьому випадку з примірниками деяких назв газет, які протягом року стали непридатними для користування через зношеність?

Правомірність такої вимоги має підтвердити, у першу чергу, Ваш бухгалтер, ознайомивши з відповідним документом. А ось далі знайомте Ви його з документами, що регламентують бібліотечну діяльність. П. 4.2.2 стандарту 7.20-2000 „Библиотечная статистика” чітко вказує, що „Основными единицами учета объема фонда газет является годовой комплект газет...” , а також „Организация работы ЦБС”, згідно якої щоденний облік надходження періодичних видань здійснюється за допомогою картотеки.

Щодо другого питання, то придбання матеріалів і предметів за кодом 1131 (газети), передбачає що „термін експлуатації не перевищує 365 календарних днів з дати їх придбання”.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПравила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів
Терміни, що використовуються по тексту Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в системі «Інтернет – банкінг», слід...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодическая разработка подготовлена преподавателями Школы в рамках проекта Створення спеціалізованого Інтернет-вузла для осіб з обмеженими фізичними можливостями”, поддержанного Посольством Королевства Нидерландов, Международным фондом «Відродження»
В книге представлены методические разработки, которые используются в Компьютерной реабилитационной Школе для инвалидов при общественном...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconПрограмма розширенного доступа и обучения в Інтернет / Internet Access and Training Program (iatp)
Для этого необходимо продумать некоторую стратегию, т е возникает проблема навигации в Интернет, которая включает приобретение основных...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconДовідка про вивчення та узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду України про відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
Податок на додану вартість як один із головних податків, на якому базується податкова система України, є предметом широких дискусій...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconУкраїнська Зернова Асоціація
Ми ж вирішили поспілкуватися із самими зернотрейдерами, аби дізнатися, наскільки критична склалася ситуація. На запитання гу відповідає...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconАпаратне забезпечення персональних комп’ютерів
Комп’ютерна техніка стрімко проникає практично у всі сфери людської діяльності, вона стала незамінним атрибутом робочого місця науковця...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconН. Т. Задорожна Інститут засобів навчання апн україни
Наведено приклад впровадження запропонованих підходів, концепцій інформаційних технологій при проектуванні, розробці та керуванні...
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconМетодика моніторингу інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Результати моніторингу стану інформаційної відкритості сайтів міських рад обласних центрів
Віртуальна довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку iconОписание программы для конструирования вязаных изделий Версия 0 для Windows
Назначить основные и контрастные цвета для аккуратного машинного островного вязания?
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница